Så ska regeringen hitta bostäder åt flyktingar

FLYKTINGPOLITIK. Regeringen ändrar tidsplanen för propositionen om att alla kommuner ska tvingas ta emot flyktingar. Förslaget ska lämnas så snart som möjligt och lagen kommer tidigast kunna träda i kraft vid årsskiftet. Det besked ger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Före fredagens debatt om flyktingkrisen passade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) på att presentera regeringens kortsiktiga åtgärder för bostäder till asylsökande. Regeringens akuta krisplan består av:

  • Inventering av statliga fastigheter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska hjälpa Migrationsverket i en inventering av att ställa statliga fastigheter till förfogande.
  • Länsstyrelserna har återkommande nationella samordningskonferenser och kommuner hörs löpande om tillgång till fastigheter.
  • Förtydligande av MSB:s uppdrag för att stödja samordningen av myndigheters åtgärder.
  • Upphandlingsmyndigheten får i uppdrag att  ta fram en vägledning till stöd för myndigheter som upphandlar flyktingboende.
  • Regeringen förbereder ett förslag om att alla kommuner ska tvingas ta emot flyktingar. 

Stöd av majoriteten

I och med att Folkpartiet för ett par veckor sedan ändrade sig i frågan om att tvinga kommuner att ta emot flyktingar har förslaget nu stöd av en majoritet i riksdagen. SKL, Sveriges kommuner och landsting, lämnade på fredagen också in sitt remissvar där man meddelade att man säger ja, med vissa villkor, till att staten ska kunna tvinga kommuner. 

Före riksdagsdebatten höll Sverigedemokraterna en pressträff där partiet presenterade delar ur partiets skuggbudget. SD vill bland annat satsa tre miljarder var på FN:s livsmedelsprogram, WFP,och UNHCR.

– Det här är något vi får stöd för av de som jobbar på fältet, sade Markus Wiechel, migrationspolitisk talesperson. Mer om Sverigedemokraternas förslag finns här.

Få nya förslag i debatten

I riksdagsdebatten presenterade Christina Höj Larsen, migrationspolitisk talesperson (V) tre förslag från Vänsterpartiet som Sverige kan genomföra direkt och på egen hand för att bemöta flyktingkrisen.

  • Vidga rätten till familjeåterförening och anhöriginvandring.
  • Öka antalet kvotflyktingar.
  • Sluta skicka tillbaka flyktingar till Ungern.

– Läget är akut och vi har faktiskt inte råd att vänta, sade hon i debatten. 

Forrige artikel Sjukpenningdagar fortsätter öka Næste artikel Dansk försvarsminister avgår
Forskare: Information om vaccin riskerar minska social distansering

Forskare: Information om vaccin riskerar minska social distansering

DEBATT. När vaccinationsprogrammet fortskrider och slutet på pandemin känns närmare, riskerar åtgärder som bygger på frivillig social distansering bli mindre effektiva. Strikta restriktioner kan krävas tills att vaccinen på allvar nått ut, skriver fyra forskare.