S: Viktig allierad går förlorad om britterna lämnar EU

DEBATT. Ett brittiskt utträde ur EU skulle inte bara innebära ett svagare EU och risk för ekonomisk stagnation i Storbritannien. Sverige skulle också förlora en viktig partner i kampen mot överstatlighet och svällande EU-budgetar, skriver Marie Granlund, Socialdemokraternas gruppledare i EU-nämnden.

Av: Marie Granlund
Socialdemokraternas gruppledare i EU-nämnden

EU står inför några av vår tids största utmaningar. Den senaste tidens utveckling i omvärlden och dess konsekvenser, inte minst flyktingkrisen och terrorattacker i hjärtat av Europa, understryker behovet av ett samlat EU-agerande. Europa möter i dag den största flyktingkrisen sedan andra världskriget och det är en stor utmaning för EU och oss medlemsstater att hantera. Det ligger i Sveriges intresse att värna om ett väl fungerande EU och samtidigt se till att de grundläggande principerna för EU-samarbetet inte urvattnas.

Sverige har ett grundläggande intresse av att hålla ihop EU. Det är också av strategisk betydelse för oss att Storbritannien stannar kvar i EU. Vi är likasinnade i många viktiga sakfrågor, vi värnar om fri handel och en fullt fungerande inre marknad. Ett EU utan Storbritannien är ett svagare EU. I en tid när samarbete och sammanhållning behövs mer än någon gång tidigare är det angeläget att resultatet i folkomröstningen inte blir ”Brexit”, utan ”Bremain”.

"Storbritannien en viktig allierad"

Storbritanniens fortsatta medlemskap i EU är oerhört viktigt för det europeiska och svenska samarbetets framtid. Folkomröstningen handlar om Europas framtid, om tillväxt, sysselsättning och arbetstagarnas rättigheter. Det är även avgörande för Sveriges ekonomi och politiska möjligheter att utveckla EU till ett fortsatt samarbete för tillväxt, sysselsättning, social sammanhållning och hållbar utveckling.

Ett brittiskt utträde skulle få stora konsekvenser inte bara för EU utan också för oss i Sverige då Storbritannien är en viktig allianspartner för oss som land. Landets ekonomiska och geopolitiska betydelse gör att det är en stor tillgång i det europeiska samarbetet. För Sverige är Storbritannien en viktig allierad i många frågor som till exempel frihandel, den inre marknaden och klimat och miljö.

Vi har tillsammans utgjort en motvikt till överstatlighet, jordbruksutsvängningar och svällande EU-budgetar. Gemensamt så värnar vi båda om goda relationer till USA och den transatlantiska länken.

Oklara konsekvenser 

Utan tvivel uppstår det en rad tekniskt svåra frågor om hur ett framtida delat Europa ska organiseras och separationsprocessen skulle ta mycket kraft i en situation då Europa behöver kraftsamla för att effektivt hantera migrationsutmaningar och ekonomiska kriser.

Men att idag exakt säga vilka konsekvenser det skulle bli är väldigt svårt då det finns så många olika scenarier för vad som i slutänden kommer att bli resultatet. Det gäller såväl formerna för Storbritanniens framtida relationer med EU som konsekvenserna för europasamarbetet i allmänhet.

Brexit en förlustaffär

Men hittills har ingen internationell organisation dragit slutsatsen att britterna skulle tjäna på att lämna EU. Över en natt skulle världens femte största ekonomi kopplas loss från sin största marknad samtidigt som landet politiskt skulle förlora i inflytande. Den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD säger till exempel att Storbritanniens ekonomi år 2020 kommer att vara 3,3 procent mindre än den är idag och år 2030, skulle ekonomin i bästa scenario vara 2,7 och i sämsta 7,7 procent mindre om Storbritannien lämnar EU.

Osäkerhet är aldrig bra för den ekonomiska utvecklingen så självklart påverkas även svenska företag av folkomröstningen. Europa står idag för cirka 70 procent av vår handel och Storbritannien är idag vår fjärde största handelspartners så ett Brexit kan få ekonomiska och politiska konsekvenser för Sverige.

Vi behöver varandra

I en tid av osäkerhet och konflikter ska EU och Sverige utgöra en stark röst för mänskliga rättigheter, demokrati, fred, rättsstatens principer och jämställdhet. Det är viktigt att främjandet av dessa principer är en central del i EU:s arbete. Vi måste gemensamt driva på för ett socialt Europa för jobb och tillväxt, en ambitiös klimat-, energi- och miljöpolitik, samt en solidarisk flykting- och migrationspolitik och en säker omvärld. Här har Storbritannien en stor roll att spela tillsammans med oss. För vårt samarbete och gemensamma överenskommelser är mycket mer betydelsefulla om de sträcker sig över hela Europa.

Världen behöver ett starkt välmående, demokratiskt och förenat EU. Sverige, EU och Storbritannien behöver varandra.

 

Forrige artikel "Låt klimatarbetet synas i arkitekturen" Næste artikel Federley: Britternas röst behövs mot klimathot Federley: Britternas röst behövs mot klimathot