S och M vill utreda skadestånd till tvångssteriliserade

VÅRD. Bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill ge statligt skadestånd till dem som tvingades sterilisera sig för att få byta kön. Kristdemokraterna säger nej. De andra partierna har inte satt ned foten.
På måndag ska RFSL träffa folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) för att diskutera frågan.

Johanna Alskog

– De har fråntagits någonting som de aldrig får tillbaka. Det man kan ge dem tillbaka är pengar. Det finns inget annat, säger Karin Rågsjö, vänsterpartist och ledamot i socialutskottet till Altinget.

Enligt Karin Rågsjö bör alltså de personer som tvingades att sterilisera sig för att få genomgå ett könsbyte få en ursäkt i form av ett skadestånd från staten. Kravet ströks ur lagen i juli 2013, men kravet sattes ur spel redan i januari 2013 när Kammarrätten i Stockholm konstaterade att kravet stred mot såväl grundlagen som Europakonventionen.

RFSL träffar regeringen

Nu tycker RFSL att det är dags för staten att be om ursäkt och betala skadestånd till dem som tvingades att sterilisera sig för att få byta kön. På måndag träffar organisationen folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström på socialdepartementet för att diskutera frågan.

Justitiekanslern, JK, har prövat kravet från totalt 161 personer, men avslog det i juni förra året, dock med en kommentar om att prövningen som gjordes var strikt juridisk och gällde "om det finns någon laglig grund för att tillerkänna sökanden ersättning av staten".

KD hänvisar till dåvarande kunskapsläge

Miljöpartiet är av samma principiella åsikt som Vänsterpartiet och avsatte i sin budgetmotion för år 2014 75 miljoner kronor "till ersättningar för de transsexuella som genomgått steriliseringar mot sin vilja vid könsbyte".

I övrigt är det bara Kristdemokraterna av riksdagspartierna som har en uttalad åsikt, men som i stället anser att staten inte bör betala något skadestånd.

– KD har inget ställningstagande om att ge ersättning. Steriliseringarna gjordes utifrån den kunskap man hade då, säger Emma Henriksson, KD-ledamot i socialutskottet, och tillägger:

– Det är möjligt att någon instans kommer till den slutsatsen att man bör ge ersättning. Då har Sverige att rätta sig efter det, säger hon.

Folkpartiets Barbro Westerholm och Centerpartiets Anders W Jonsson meddelar båda att deras partier inte har tagit ställning.

Moderaterna väntar på förslag från regeringen

Moderaternas Cecilia Widegren, ledamot i socialutskottet, ser fram emot att regeringskansliet tar fram förslag i frågan, "vi avvaktar det".

Socialdemokraternas pressavdelning meddelar via e-post att "partiet anser att finns skäl att se över om de som har varit utsatta för detta skall ha möjlighet att söka skadestånd". Det vill säga samma parti som innehar både posten som vice ordförande i socialutskottet, Veronica Palm, och – inte minst – folkhälso- och sjukvårdsminister: Gabriel Wikström.

Altinget har genom Sverigedemokraternas presstjänst sökt Hanna Wigh, SD-ledamot i socialutskottet, men utan framgång.

Nämnda personer

Anders W Jonsson

Förste vice partiordförande (C), gruppledare, sjukvårdspolitisk talesperson
Läkare (Karolinska institutet, 1987)

Barbro Westerholm

Ordförande Liberala seniorer
Med. dr (Karolinska institutet, 1964)

Cecilia Widegren

Tidigare riksdagsledamot (M)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget