Riktade statsbidrag minskar kraftigt

STYRNING. Regeringen räknar med att de riktade statsbidragen minskar rejält de kommande åren samtidigt som det sker en ökning av de generella statsbidragen. 

Kommuner och regioner får bidrag för exempelvis skola från staten dels genom generella statsbidrag, dels riktade statsbidrag. De riktade statsbidragen är förknippade med en viss uppgift som ska utföras enligt särskilda villkor som bestäms av regeringen. De generella statsbidragen däremot kan kommunerna använda på det sätt som de finner mest lämpligt.

För flera år sedan gick den rödgröna regeringen ut och sa att man hade som mål att minska de riktade statsbidragen och istället öka de generella. Men det visade sig lättare sagt än gjort. Under flera år blev utvecklingen det omvända. Detta ledde också till omfattande kritik från SKL och enskilda kommuner och landsting som ansåg att detaljstyrningen ökade. Men sedan något år tillbaka har regeringen lyckats vända utvecklingen. Detta befästs i regeringens vårproposition där prognosen pekar på att de riktade statsbidrag minskar med 20 miljarder kronor medan de generella ökar med samma belopp. 

...

 

Beslutskedja: 2019 års ekonomiska vårproposition

10/4
2019
10/4
2019
12/4
2019
14/6
2019
19/6
2019
4/6
2020

Forrige artikel Skog: KD backar från sitt ansvar Skog: KD backar från sitt ansvar Næste artikel Budgetkritik både från vänster och höger  Budgetkritik både från vänster och höger