Riksrevisionen: Misslyckad statlig satsning på energieffektivisering

STATLIGA STÖD. Regeringens satsning på 800 miljoner kronor för energieffektivisering och renovering av bostäder i områden med socioekonomiska utmaningar var bristfällig, enligt en granskning från Riksrevisionen.

Då en stor del av Sveriges bostadsbestånd är över 50 år gamla och har ett upprustningsbehov avsatte regeringen 800 miljoner kronor per år, under 2016 till 2019, till att renovera och energieffektivisera bostäder i socioekonomiskt utsatta områden.

Syftet med satsningen var att arbeta mot regeringens mål inom energi- och bostadspolitiken men även att skydda hyresgäster från stora hyreshöjningar.  

Marginella steg mot målet

Stödet, som infördes i oktober år 2016, var enligt Riksrevisionen bristfälligt utformat vilket ledde till att en "bråkdel" av pengarna kom till användning och att stödet överlag "marginellt" bidrog till dess mål. 

– När regeringen utformar ett stöd är det viktigt att det vilar på ordentligt utförda konsekvensanalyser av vilka effekter som kan förväntas. Så var inte fallet här och det är dessvärre något som vi ser återkommande i våra granskningar, kommenterar riksrevisor Helena Lindberg.

Byråkratiska hinder

En mycket liten andel av anslaget kom till användning och enligt Riksrevisionen är en anledning att ansökningsprocessen var svår och administrativt tung. 353 miljoner kronor i stöd beviljades, varav endast 228 miljoner betalades ut.

Granskningen visar att det fanns flera osäkerhetsfaktorer i ansökningsprocessen vilket bidrog till att flera fastighetsägare avstod från att söka. Till exempel kunde fastighetsägarna inte på förhand veta hur stort stöd de skulle få, om det skulle bli lönsamt eller om hyresrabatten skulle skapa orättvisa hyror mellan hyresgäster.

För många syften

Rapporten betonar att problem som hyresgästers betalningsförmåga och renovering av energieffektivisering är är svåra att lösa med gemensamma styrmedel. Stödet var därmed utformat för flera olika syften vilket i slutändan ledde till att stödet inte löste några av problemen det syftade till.

Oklart skydd mot hyreshöjningar

I vilken utsträckning stödet skyddade mot hyreshöjningar är också oklart enligt granskningen. Stödets hyresrabatt skulle dämpa hyreshöjningar till en viss grad men vid omfattande renoveringar kunde hyrorna fortfarande stiga. 

– Om ordentliga konsekvensanalyser hade gjorts innan satsningen sjösattes hade det låga intresset från fastighetsägarna kunnat förutses och stödet kunde ha fått en mer ändamålsenlig utformning, kommenterar Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Forrige artikel Skogs statssekreterare blir ny kemi-GD Skogs statssekreterare blir ny kemi-GD Næste artikel Väljarna: S har bäst skolpolitik Väljarna: S har bäst skolpolitik
 • Rapportera

  Hans Lönn · Civilingenjör

  Staten förnekar sig aldrig!

  Det ät inte så konstigt att det går åt he-vetet när staten håller i någonting! Det är ju bara den överblivna delen av samhället som fått jobb där för de fick inget annat kneg! Och vad gäller energieffektivisering så har man nu framhärdat i 40 år att aldrig ta till sig några kunskaper från den som kan något!

 • Rapportera

  Bo Nyström

  Lägg ner statens bidragspolitik!

  Ett betydligt effektivare och billigare, ja rent av inkomstbringande, styrmedel än miljardrullningarna till en massa företag vore att successivt höja energiskatterna och att låta energikonsumenterna betala ett rakt kWh-pris (utan några fasta avgifter) utan mellanhänder direkt till energikonsumenten.

 • Rapportera

  Bo Nyström

  Sista ordet...

  ... skall så klart vara energiproducenten!

 • Rapportera

  Hans Lönn · Civilingenjör

  Just det Bo Nyström!

  Det är verkligen en klok idé att sluta med att subventionera all värdelös forskning som skett genom åren för 100-tals miljoner! För inte nog med att man bara bränt alla stålar på ingenting man har effektivt lyckats med att undanhålla de kunskaper som faktiskt finns! Eftersom det är mitt yrke så vågar jag påstå att jag inte skulle hitta ett enda vettigt projekt annat än i avseendet att man undanhållit mina kunskaper!
  En kreativ tanke det där med ett rakt kWh-pris!

Klimatbråk mellan Söder (SD) och Eneroth (S)

Klimatbråk mellan Söder (SD) och Eneroth (S)

KLIMATBRÅK. Enligt riksdagsledamot Björn Söder (SD) har infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) fel när han påstår att flyget har en betydande klimatpåverkan. Men Söder vägrar gå med på att han skulle ha kallat klimathotet för en bluff.