Riksrevisionen granskar Skolinspektionens granskande

KORTNYTT. Riksrevisionen har sett tecken på att Skolinspektionen är mer intresserade av att skolan tar fram en åtgärdsplan än faktisk förbättring på skolan.

Skolinspektionen gör regelbunden tillsyn hos alla skolor i Sverige, oavsett huvudman. Då kontrollerar de att huvudmännen följer skollagen, förordningar, läroplaner, kursplaner och andra bestämmelser. Förra året lade Skolinspektionen ungefär halva sitt anslag på tillsyn av skolor. 

Läs också: Riksrevisionen granskar Skolverket och Skolinspektionen

Men Riksrevisionen har tidigare sett tecken på att uppföljningarna inte är tillräckligt prioriterade. Även att uppföljningarna har haft fel fokus. Skolinspektionen har varit mer fokuserade på huruvida skolorna tagit fram åtgärdsplaner, än att det faktiskt skett förbättringar på skolan. 

– För att tillsynen ska fungera som det är tänkt är det lika viktigt att säkerställa att bristerna åtgärdas som det är att upptäcka dem från början, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Läs också: Riksrevisionen: Valfrihet gynnar barn till lågutbildade föräldrar

Forrige artikel Lidingöpolitikers arvoden höjs kraftigt Næste artikel Han vill stycka upp utskottet i riksdagen Han vill stycka upp utskottet i riksdagen