Riksrevisionen: Valfrihet gynnar barn till lågutbildade föräldrar

KORTNYTT. Vissa elevgrupper har gynnats av ökad valfrihet bland gymnasieskolor, men Riksrevisionens rapport visar också att likvärdigheten minskat.

Riksrevisionen har granskat om utökade valmöjligheter till gymnasiet har haft någon effekt på inkomst, arbetslöshet och högre studier tio år efter att eleven avslutat gymnasiet. De kommuner som granskats är Malmö, Göteborg och Stockholm. Anledningen till att man granskar detta är den minskade likvärdigheten i svenska skolor enligt OECD:s mätningar. Boendesegregation och det fria skolvalet har nämnts som bidragande faktorer.

Läs också: Ledamot ger känga till skolkommissionen – "Vi landade fel"

Resultatet av Riksrevisionens granskning visar små, men positiva effekter när det gäller elevernas inkomster. Det var en ökning med 2 procent. När det gäller arbetslöshet har man inte kunnat påvisa någon effekt. De som gynnats bäst av utökade valmöjligheter är barn till lågutbildade föräldrar. De eleverna fick positiv effekt för inkomsterna.

– Bland de barn till lågutbildade föräldrar som ingick i granskningen ser vi en tydlig ökning av andelen som tagit en högskole- eller universitetsexamen tio år efter gymnasiet: från 35 till 42 procent, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

Likvärdigheten har minskat

För elever födda utomlands kunde man inte påvisa några effekter på inkomst eller högre utbildning. Men elever med föräldrar födda utomlands, fick positiva effekter av utökade valmöjligheter. Likvärdigheten i svensk skola har minskat eftersom skillnaden i övergång till högre studier mellan elever som är födda utomlands och elever som är födda i Sverige ökade.

Forrige artikel UKÄ vill att folkhögskola ska få examensrätt Næste artikel Femtedel av samtalen till SPSM är från föräldrar
Slutreplik: Larsson måste se vinsterna på kort sikt

Slutreplik: Larsson måste se vinsterna på kort sikt

SLUTREPLIK. Marcus Larsson ifrågasätter om lärarassistenter är vettigt använda resurser. Vi menar att det på kort sikt kan hjälpa vissa av lärarnas problem, skriver Lärarnas Riksförbund i en slutreplik.