Riksdagen vill att svinen ska kameraövervakas

JAKT. Riksdagen vill göra det lättare att kameraövervaka vildsvin och annat vilt för att underlätta jakten. Regeringen ska därför så fort som möjligt lämna förslag om att tillåta kameraövervakning av vilt utan att söka tillstånd. Ett förslag är också på gång.

- Det är en stor fördel då det kan hindra skador från djur och effektivisera jakten, inte bara på vildsvin utan också på annat vilt. Regeringen ska snarast återkomma med ett lagförslag, sade Anders Hansson (M) i debatten före beslutet..

Regeringen har aviserat att en proposition om utfodring och kameraövervakning av vilt ska läggas fram i dagarna.

En utredning har tidigare förslagit att det ska vara möjligt att sätta upp kameror utan tillstånd för att övervaka vildsvinsåtlar, alltså platser där mat läggs ut för vildsvinen. Riksdagen vill att regeringen överväger om det går att införa ytterligare undantag från tillståndsplikten för kameraövervakning för att få en effektiv jakt, exempelvis på mårdhund.

Forrige artikel Hårda tag mot kampsportsmatcher Næste artikel Snabbspår för dagstidningar i kris