Riksdagen sågar plan på EU-regler för val

EU. Riksdagen gillar inte EU-parlamentets planer om gemensamma vallagar i EU. Förslaget går för långt och griper in i partiernas inre liv, anser de folkvalda i Sverige.

Riksdagen är enig i kritiken som går ut på att stora delar av förslaget är sådant som sköts bäst på nationell nivå, att EU-parlamentet försöker reglera frågor som anses var partiernas inre angelägenheter och att en del av planerna går på tvärs med tryck-och yttrandefriheten.

–Man skulle också kunna säga att detta tycker vi är skit, sade Mia Sydow Mölleby (V) i debatten, men konstaterade att det var mer elegant formulerat i konstitutionsutskottets betänkande.

Mer Europa i valen

EU-parlamentet antog i höstas planer på gemensamma regler för valen till EU-parlamentet. Därmed kan valrörelsen i länderna vart femte år förhoppningsvis bli mer europeisk och mindre inrikespolitisk, var förhoppningen från de folkvalda i Strasbourg.

Men när riksdagen har gjort sin granskning av parlamentets förslag är slutsatsen att det i stora delar strider mot subsidiaritetsprincipen – att ett beslut ska fattas på den politiska nivå som är närmast medborgarna. Merparten av förslaget är sådant som sköts bäst på hemmaplan, anser riksdagen som nu ska skicka ett motiverat yttrande med sina kritiska synpunkter till EU-kommissionen och parlamentet. Dessutom gäller kritiken brister i EU-parlamentets kommunikation med riksdagen i frågan.

Lägger sig i

Parlamentet vill bland annat göra det tydligare för väljarna vilken koppling som finns mellan de europeiska partigruppen och inhemska partierna, exempelvis genom att återge logotyper på valsedlarna, men det kan alltså gå på tvärs med grundlagen, menar riksdagen. Det samma gäller planerna på hur valkampanjsmaterial ska publiceras samt ett förbud mot att publicera prognoser som grundas på vallokalsundersökningar före en viss tidpunkt.

 –Det känns underligt att EU-parlamentet vill dikterar vad svenska partier ska ha i sina politiska program och hur deras valsedlar ska se ut, sade Jonas Gunnarsson (S).

EU-parlamentet ville även införa en gemensam valkrets där listor ska toppas av den som de politiska grupperna i parlamentet har som sin kandidat till posten som ordförande i EU-kommissionen, men också de planerna får för långt anser riksdagen.

Även regeringen har tidigare varit ”påtagligt tveksam” till om förslaget helt och hållet förenligt med subsidiaritetsprincipen. Förslaget ska förhandlas i ministerrådet och sedan tas upp på nytt i EU-parlamentet.

 

Forrige artikel Kränkande bild på nätet kan ge fängelse Kränkande bild på nätet kan ge fängelse Næste artikel Hemligstämpel ger skydd för hotad offentligt anställd Hemligstämpel ger skydd för hotad offentligt anställd
Sanna Rayman: Hur undviker vi att hösten blir en nystart för pandemin?

Sanna Rayman: Hur undviker vi att hösten blir en nystart för pandemin?

Höst är lika med nystart. Skolbarn får pennskrin och ryggsäckar, vuxna börjar skriva in möten och kick off-tillställningar i kalendrarna. Men, den här hösten riskerar vi att sparka igång pandemin samtidigt som vi försöker starta upp alla de verksamheter som får samhället att snurra.