Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad

KORTNYTT. Riksbanken lämnar reporäntan oförändrad på -0,5 procent. 

Riksbanken lämnar besked om en fortsatt expansiv penningpolitik. Direktionen har beslutat att behålla reporäntan oförändrad på -0,5 procent. 

Läs också: Riksgälden spår fortsatt stark ekonomi

Inflationen når målet på 2 procent och direktionen vill behålla samma nivå, varför de väljer att behålla reporäntan på samma nivå. I ett pressmeddelande motiverar de sitt beslut. 

"Sammantaget bedömer direktionen att det är lämpligt att behålla penningpolitiken oförändrad. Direktionen har därför beslutat att låta reporäntan vara kvar på −0,50 procent. Även prognosen för reporäntan är oförändrad och indikerar som tidigare att långsamma höjningar av reporäntan inleds mot slutet av året. Riksbankens innehav av statsobligationer uppgår till cirka 330 miljarder kronor i nominellt belopp. Tills vidare återinvesteras förfall och kupongbetalningar i obligationsportföljen". 

 

Forrige artikel M: Förbjud deltagande i våldsbejakande organisationer Næste artikel Fler häktas för vapenbrott
Myndighetsbråk kring tvångsanslutning

Myndighetsbråk kring tvångsanslutning

KRITIK. Regeringen vill att 25 myndigheter via tvång ska anslutas till Statens servicecenters tjänster. Dyrare, krångligare och sämre säkerhet är delar av kritiken från de berörda myndigheterna.