Riksgälden spår fortsatt stark ekonomi

KORTNYTT. Fortsatt stark svensk ekonomi och växande budgetöverskott, så lyder Riksgäldens senaste prognos.

I Riksgäldens nya prognos spås en fortsatt god ekonomi. I och med detta väntas statsbudgeten visa ett överskott på 90 miljarder kronor i år och 69 miljarder kronor nästa år. Trots det lämnas upplåningen i statsobligationer oförändrad. 

– Den svenska ekonomin går fortsatt bra och bidrar till de starka statsfinanserna, men att vi höjer prognosen för budgetsaldot beror framför allt på företagens kapitalplaceringar på skattekontot, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad i ett pressmeddelande. 

 Läs också: Statens budget i balans

Login