Resegarantin kostar 60 gånger mer än den ger

KONSUMENT. Resegarantin för paketresor kostar företagen 60 miljoner kronor, men ger resenärerna en knapp miljon i återbetalningar. Regeringens utredare vill nu göra om systemet.

Det kan bli mindre kostsamt för resebolagen med garantin för paketresor. På bilden&nbsp;<b></b>Sunwing Kallithea Beach, Rhodos.
Det kan bli mindre kostsamt för resebolagen med garantin för paketresor. På bilden Sunwing Kallithea Beach, Rhodos.Foto: Joakim Burén (Ving)
Mattias Croneborg

I dag garanterar resebolagen resenärer utgifter för resor på sammanlagt sex miljarder kronor. Men systemet är kostsamt och ineffektivt. Under de senaste åtta åren har det bara betalats ut garantier till resenärer på genomsnitt 865 000 kronor om året. Utredaren, Eva Liedström Adler, uppskattar samtidigt kostnaderna för resebolagen förra året till cirka 60 miljoner. Därtill har staten kostnader för att administrera systemet på cirka fem miljoner kronor årligen.

Skyddet inte heltäckande

”En sammantagen bedömning ger vid handen att systemet på aggregerad nivå genererar kostnader, framför allt för aktörerna men även för staten, som vida överstiger de ersättningar det syftar till att säkerställa”, heter det i utredningen. Men trots de höga kostnaderna är det inte säker att skyddet för resenären är fullgott, enligt utredaren.

Den nuvarande garantin kräver att arrangörer och återförsäljare av paketresor ställer säkerhet innan de marknadsför en paketresa. Säkerheten ställs hos Kammarkollegiet och om resebolaget misslyckas att uppfylla avtalet går en bank, försäkringsbolag eller kreditmarknadsbolag in och betalar tillbaka till resenären.

Säkerhetens storlek bestäms av Kammarkollegiet utifrån principen att varje researrangör ska svara för sina åtaganden och ska täcka alla förskott som betalats för resan. De totala garantierna uppgår alltså till närmare sex miljarder kronor.

 

De största resebolagens garantier för paketresor, belopp i milj. kr., 2015.

Öppen lösning

Eva Liedström Adler vill ersätta detta system med en mer öppen lösning som ska skydda mot resebolag som saknar pengar. En sådan lösning skulle ge aktörerna möjlighet att välja den lösning som bäst passar deras verksamhet. Enligt utredaren gör också det föreslagna systemet det möjligt för aktörerna att utveckla nya modeller för garantin. 

Bakgrunden till att regeringen planerar att stöpa om systemet med paketresegarantin är ett nytt EU-direktiv om paketresor och sammanlänkade researrangemang har antagits. Det nya direktivet innehåller krav på att medlemsstaterna ska anpassa sina lagar, regler och administrativa bestämmelser för avtal mellan resenärer och näringsidkare så att de överensstämmer med bestämmelserna i direktivet. Utvecklingen har varit att resenärer allt oftare köper resor via internet och kombinerar dem själva. Det har lett till osäkerhet om regler och skydd för resorna.

Dokumentation

BESLUTSKEDJAN – SOU

Vad händer nu?

Utredningen kommer nu att skickas ut på remiss till myndigheter och organisationer som får ge sina synpunkter.

Länk till utredningen. SOU 2016:84


Nämnda personer

Eva Liedström Adler

Tidigare generaldirektör för Arbetsgivarverket, tidigare rikskronofogde
Juridik (Lunds uni., 1981)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00