Debatt

Replik: Timbro har ett platt perspektiv på gruvdriften

Miljöpartiet vill förnya Sveriges mineralpolitik och prioritera andra mer klimatsmarta lösningar än gruvdrift. Timbros påstående om att partiet helt utesluter ny gruvverksamhet stämmer däremot inte, skriver Maria Gardfjell (MP), i en replik.

”Miljöpartiet arbetar också för att EU:s befintliga konfliktmineralförordning ska få ett skarpt genomförande i Sverige och för att Sverige i första hand ska satsa på minskad konsumtion, på ökad återanvändning och återvinning”.
”Miljöpartiet arbetar också för att EU:s befintliga konfliktmineralförordning ska få ett skarpt genomförande i Sverige och för att Sverige i första hand ska satsa på minskad konsumtion, på ökad återanvändning och återvinning”.Foto: Henrik Montgomery/TT
Maria Gardfjell
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det går förstås att prata en hel del om Sveriges nästan tusenåriga historia av gruvdrift, men vad finns egentligen sett ur en helhetsbild? Det finns industrier, men också undanträngda samer och förorenat vatten. Men i Timbros endimensionella perspektiv ligger det i sakens natur att tänka platt, vilket gör att man missar helheten. Miljöpartiet anser att det saknas ett helhetsperspektiv - där framtidens mineralpolitik utgår från principen om att bruka utan att förbruka.

Läs också

Metall och cirkulär ekonomi

Miljöpartiet utesluter inte ny gruvverksamhet i Sverige, vilket Timbro har hittat på. Vi anser i motsats till Timbro att det måste finnas ett fullgott skydd av miljö, arter, vatten och respekt för samernas rättigheter.

Vi anser i motsats till Timbro att det måste finnas ett fullgott skydd av miljö, arter och vatten.

De klimatsmartaste åtgärderna är effektivisering, återvinning, återanvändning och - den allra bästa - minskad konsumtion. Sverige som föregångsland ska gå före och uttömma just varje möjlighet att återvinna och återbruka innan vi ens betänker att driva verksamheter som har stor social och ekologisk påverkan.

Framtidens mineralpolitik ska genomsyras av kraftigt ökad metallåtervinning. Metall kan användas om och om igen i all oändlighet utan att tappa i kvalitet. För detta behövs forskning och teknikutveckling, men också lagstiftning och incitament som investeringsbidrag som kan skynda på och främja processen.

Samtidigt är det en enkel matematik att jordens resurser är begränsade. Vi har en planet, men i Sverige konsumerar vi som om det fanns fyra. Därför är också åtgärder för minskad konsumtion helt centralt. Redan i dag erbjuder allt fler företag tjänster för att hyra, återbruka och reparera prylar istället för att sälja nytt. Den här cirkulära ekonomin måste öka snabbt. Miljöpartiet vill se ökade satsningar på innovationer och cirkulära affärsmodeller.

Sätt press på gruvbolagen

I tredje hand är ny gruvverksamhet aktuell. Sverige importerar i dag i princip alla innovationskritiska metaller. Miljöpartiet utesluter därför inte ny gruvverksamhet, men då är det en självklarhet att gruvbolagen tar sitt sociala, ekologiska och ekonomiska ansvar - vilket många gånger inte är fallet i dag.

Men det kommer att ta tid att ställa om. Därför måste vi parallellt arbeta för en kraftig skärpning av villkoren för mänskliga rättigheter och miljö vid import av material. Inom kort kommer riksdagen att ta ställning till en företagslag - Corporate Sustainable Due Diligence - om mänskliga rättigheter och miljö.

Ett förargument för att öppna nya gruvor i Sverige är att vi inte ska importera mineraler från Kina eller Kongo. Då måste Sverige stenhårt driva på vad gäller just due diligence. Till lagen anser Miljöpartiet att det måste finns gottgörelser och sanktioner så att alla företag ska omfattas.

Innovativ mineralpolitik

Miljöpartiet arbetar också för att EU:s befintliga konfliktmineralförordning ska få ett skarpt genomförande i Sverige och för att Sverige i första hand ska satsa på minskad konsumtion, på ökad återanvändning och återvinning. Ett starkt skydd av människor och miljö i Sverige och i andra produktionsländer skapar också bättre förutsättningar att få ett bredare engagemang för satsningar på innovationskritiska mineralfyndigheter.

Att tänka tredimensionellt underlättar om man vill undvika att falla platt. Miljöpartiet ser därför att Sverige ska vara ett föregångsland genom en ny mineralpolitik som utgår från principen att bruka utan att förbruka, där lönsamhet och social och ekologisk hållbarhet omfattas i en mångsidig helhet. Så tar vi mineralpolitiken in i framtiden. Det gör vi inte genom nyliberala, endimensionella plattityder.

Läs tidigare inlägg i debatten

Timbro: Miljöpartiets gruvpolitik är ett hot mot den gröna omställningen
Klimatomställningen kommer att kräva mycket mer metaller och mineraler. Trots det vill Miljöpartiet stoppa gruvor. Genom sitt motstånd bromsar de Sveriges klimatarbete, skriver Ellen Gustafsson, Timbro.

Nämnda personer

Maria Gardfjell

Tidigare riksdagsledamot (MP)
Biolog

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00