Debatt

Replik på tidigare gd:s debatt om Riksrevisionens Pisa-granskning

Vi håller inte med Skolverkets tidigare generaldirektör Mats Ekholm i hans kritik av hur vi gjort urvalet av skolsamordnare, och hur vi har använt informationen. Intervjuerna har bidragit med värdefull information. De är dock inte avgörande för de slutsatser vi drar, skriver Riksrevisionens Helena Lindberg i en replik.

Skolverkets nuvarande generaldirektör Peter Fredriksson vid presentationen av Pisarapporten 2018. ”Varken Skolverket eller regeringen har säkerställt att de tveksamheter kring exkluderingar av elever som har framkommit utreddes ordentligt.”
Skolverkets nuvarande generaldirektör Peter Fredriksson vid presentationen av Pisarapporten 2018. ”Varken Skolverket eller regeringen har säkerställt att de tveksamheter kring exkluderingar av elever som har framkommit utreddes ordentligt.”Foto: Jonas Ekströmer/TT
Helena Lindberg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Mats Ekholm, som är en av Skolverkets tidigare generaldirektörer, riktar viss kritik mot delar av Riksrevisionens rapport om Pisa-undersökningen 2018.

Läs också

Mats Ekholm börjar med att konstatera att rapporten är baserad på ordentliga och rediga analyser. Hans kritik gäller framför allt de intervjuer som Riksrevisionen genomfört med 32 skolsamordnare.

Som framgår i rapporten har syftet med intervjuerna varit att ge en förståelse för vilka problem som kan ha förekommit i samband med genomförandet. Ambitionen har inte varit att ge en exakt och helt representativ bild, eller presentera ett statistiskt underlag.

Slutsatserna kvarstår

Med det sagt så håller vi inte med Mats Ekholm i hans kritik av hur vi gjort urvalet av skolsamordnare, och hur vi har använt informationen. Intervjuerna har bidragit med värdefull information – framför allt om hur de intervjuade skolsamordnarna har förstått informationen om OECD:s regelverk för exkluderingar och bortfall. De är dock inte avgörande för de slutsatser vi drar.

Om intervjuerna inte hade kunnat genomföras hade Riksrevisionens slutsatser fortsatt varit:

  • Den höga flyktinginvandringen inför Pisa 2018 är inte en giltig förklaring till den höga exkluderingsgraden.

  • Skolverket har inte säkerställt att informationen till skolorna har uppfattats och tolkats i enlighet med regelverket.

  • Skolverket har inte följt upp om regelverket tillämpats korrekt.

  • Varken Skolverket eller regeringen har säkerställt att de tveksamheter kring exkluderingar av elever som har framkommit utreddes ordentligt.

Läs tidigare inlägg

Professor: Riksrevisionens oklara rapportering är av sällsynt låg kvalitet

Riksrevisionens kritik får läggas till högen av ofullkomligheter som visserligen väcker mycket skrammel, men som i sin redovisning är lika bristfällig som myndigheternas hantering av exkluderingen av ungdomar från mätningarna i Pisa 2018 varit. Det skriver professor emeritus Mats Ekholm.

Nämnda personer

Mats Ekholm

Professor emeritus Karlstads universitet, medförfattare Skolförbättring genom aktioner
Doktor i pedagogik (Göteborgs uni. 1976)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget