Debatt

Replik: Hätsk och felaktig debatt om friskolor

Debatten om friskolor som förs under denna valrörelse är hätsk och osaklig. Det skriver Ulla Hamliton, vd för Friskolornas riksförbund i en replik.

Med förslag som lägre skolpeng och hårdare regleringar får också många idéburna friskolor svårt att klara livhanken, skriver debattören.
Med förslag som lägre skolpeng och hårdare regleringar får också många idéburna friskolor svårt att klara livhanken, skriver debattören. Foto: Janerik Henriksson/TT
Ulla Hamilton
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Läs också

Debatten om friskolor som förs under denna valrörelse är hätsk och osaklig. I fokus står vinstfrågan, som rimligen är den minst viktiga skolfrågan mot bakgrund av hur många elever som lämnar grundskolan utan fullständiga betyg och utan de kunskaper som det är skolans skyldighet att förse dem med. Det borde vi prata mer om – och det hoppas jag att också Håkan Wiclander på Idéburna friskolors riksförbund håller med om.

Vi som värnar friskolor och valfrihet behöver stå enade när det blåser snålt från regeringshåll och flera politiska partier lägger förslag som syftar till att begränsa elevers och deras föräldrars rätt att välja skola.

Lärare och skolledare på många friskolor som drivs i olika former runt om i landet sliter varje dag för att sätta kunskap i centrum och erbjuda barnen studiero. Våra medlemmar har startat friskola för att de har en idé om hur skolverksamhet kan drivas. Att många sedan väljer verksamhetsformen AB innebär inte att de ska anklagas för att vara vinstjägare. Det är sorgligt att friskolor – våra såväl som era medlemmar – hamnar i radioskugga när debatten om friskolor enbart kommit att handla om vinst.

Vi måste stå enade

Vi har i båda våra organisationer medlemmar som erbjuder skolmiljöer där man mycket lättare än i en stor kommunal skola kan testa nya grepp och idéer och där närheten till eleverna i regel är mer påtaglig.

Och jag är stolt över att också vi på Friskolornas riksförbund organiserar ett 430-tal små friskolor: vissa stiftelser, andra föreningar men också många små aktiebolag. Jag är också glad för det nära samarbete vi har med Sveriges kommuner och regioner och just Idéburna friskolors riksförbund, bland annat kring Ifous – en nationell plattform för forskning och skolutveckling.

Vi som värnar friskolor och valfrihet behöver stå enade när det blåser snålt från regeringshåll och flera politiska partier lägger förslag som syftar till att begränsa elevers och deras föräldrars rätt att välja skola. För om den bild av friskolor som dessa politiker nu förmedlar får fäste och deras politik blir verklighet är det inte enbart aktiebolag inom friskolesektorn som försvinner. Med dem försvinner också lejonparten av de val man som elev och förälder i dag kan göra när det är dags att bestämma sig för rätt skola. Och med förslag som lägre skolpeng och hårdare regleringar får också många idéburna friskolor svårt att klara livhanken.

Valfrihet är populärt

Lyckligtvis har svartmålande politiker som ogillar friskolor hittills misslyckats med att övertyga föräldrar om att välja bort fristående skolor. Antalet elever fortsätter år för år öka. Valfriheten är, som Håkan Wiclander påpekar, populär. Och det visar någonstans att landets friskolor – idéburna och andra – fortsätter göra ett fantastiskt jobb. Annars skulle man ju knappast locka nya elever.

Med det debattklimat som denna valrörelse har bjudit på så finns det all anledning att sända ett varmt tack alla lärare, skolledare och andra i landets friskolor för att ni kämpar på – också i motvind. Och tack till alla föräldrar och elever som inte lyssnar till dessa politiker utan i allt större utsträckning fortsätter använda sin rätt att fritt välja skola.


E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget