Replik: Framåt för en inkluderande kulturskola

REPLIK. Den socialdemokratiskt ledda regeringen tar ett stort steg framåt för en inkluderande kulturskola, skriver kulturutskottets vice ordförande Gunilla Carlsson (S) i en replik till Cecilia Magnusson (M). 

Av: Gunilla Carlsson (S)
riksdagsledamot Göteborg, vice ordförande i riksdagens kulturutskott

När man läser Cecilia Magnussons inlägg kan man få intrycket att Moderaterna vill satsa på barn- och ungdomskultur. Varför har då Moderaterna, röstat mot de satsningar regeringen har lagt fram? Vari består den moderata ambitionen att ge fler barn och unga möjligheter till kulturutövning, det måste man ändå få fråga sig. Vi har inte sett dem i konkreta ekonomiska satsningar i alla fall.

Vi vet att den kommunala musikskolan genom åren har bidragit till det svenska musikundret, och att många unga människor har fått stifta bekantskap med kultur för första gången genom kulturskolans försorg.

Bidrag för att öka kvalitén

Den socialdemokratiskt ledda regeringen införde 2016 ett bidrag på 100 miljoner kronor – vilket Allianspartierna och Sverigedemokraterna avslog. Bidraget fördelas av Statens Kulturråd och kan sökas av landets kommunala musik- och kulturskolor, för att hålla avgifterna nere samt för att öka kvalitén.

En kommunal kulturskola för framtiden

Regeringen tillsatte en utredning som nu har resulterat i en proposition En kommunal kulturskola för framtiden – en strategi för de statliga insatserna, (Prop.2017/18:164).

De 100 miljoner kronor årligen, som sedan 2016 fördelas till den kommunala kulturskolan, görs om till ett utvecklingsbidrag. Bidraget ska fördelas av det nationella kulturskolecentret som inrättas inom Statens kulturråd. Kulturskolecentret finansieras med 10 miljoner kronor årligen från och med 2018.

Regeringen föreslår ett stöd till förbättrad kompetensförsörjning, ett kulturskolekliv – 25 miljoner kronor för 2018, därefter 40 miljoner kronor årligen.

Omfattande behov av förnyelse

Kulturskolan står inför omfattande pensionsavgångar samtidigt som man har behov av att utveckla undervisningen och bredda rekryteringen. Personal med kompetens för undervisning av barn och unga med särskilda behov eller funktionsnedsättning är också nödvändigt för att kulturskolan ska kunna möta fler barn och unga.

Framåt för en inkluderande kulturskola 

Med dessa förslag tar den socialdemokratiskt ledda regeringen ett stort steg framåt för en inkluderande kulturskola. Det kostar pengar, men regeringen är beredd att prioritera barns och ungas kulturutövande. För Socialdemokraterna handlar det inte bara om vackra ord. Vi omsätter också ambitionerna i aktiv handling. 

Slutligen en fråga till Cecilia Magnusson; Hur ska satsningar på kommunala musik- och kulturskolan kunna utvecklas om man samtidigt sänker skatterna?

Forrige artikel LSU: Låt 16-åringar rösta – för demokratins överlevnad LSU: Låt 16-åringar rösta – för demokratins överlevnad Næste artikel Debatt: Anpassningar för eleverna gör stor skillnad Debatt: Anpassningar för eleverna gör stor skillnad