Reklamskatten trappas ned 2017

BUDGET 2016. Regeringen kommer att föreslå att reklamskatten på tidningar minskas med 20 miljoner kronor år 2017 och med ytterligare 20 miljoner kronor år 2019.

Reklamskatten är en mångårig följetong i riksdagens tillkännagivanden till regeringen. Alla partier utom Sverigedemokraterna har ställt sig bakom krav på att avskaffa reklamskatten.

Men beskedet från regeringen har ständigt varit det samma: andra skattesänkningar måste prioriteras.

I budgetpropositionen för 2016 gör regeringen bedömningen att skatten kan börja trappas av 2017. ”Hur det stegvisa avskaffandet ska utformas behöver analyseras närmare. Regeringen avser därför att under 2016 återkomma till riksdagen med ett förslag om sänkning av skatten.”

Statens inkomster från reklamskatten på dagspress är cirka 90 miljoner kronor per år.

 

Forrige artikel Kommuner ska få driva internationella skolor Næste artikel Extra till SOS Alarm
Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.