Regional kultur får stå tillbaka för kulturtidskrifter

BUDGET. 15 miljoner kronor skulle ha dragits in på kulturtidskrifter. Men efter massiv kritik drog riksdagen tillbaka förslaget, vilket välkomnas av Gunilla Carlsson (S). Många kulturområden får mindre pengar med Alliansens kulturbudget.

De borgerliga partierna ville dra ned anslaget till kulturtidskrifter med 15 miljoner kronor. Men efter kritiken mot de borgerliga partiernas förslag återremitterades ärendet till kulturutskottet. Efter förhandlingar i utskottet blir det istället bidrag till regional kulturverksamhet som får dra ned 15 miljoner kronor. Det står klart efter att riksdagen har beslutat om budgeten för kulturområdet. 

– Det som hände i går var att det återremitterat till utskottet, sade Gunilla Carlsson (S) när ärendet debatterades i riskdagen för andra gången på två dagar.

– Det är till glädje för hela svenska folket. Men det är några andra som blir av med 15 miljoner. Ute i regioner har man det väldigt tufft ekonomiskt, sade Gunilla Carlsson och syftade på att den regionala kulturen får 15 miljoner kronor mindre. 

Kulturbryggan blir permanent 

Det är Alliansens budget som gäller för kultur. Det innebär också att Kulturbryggan blir permanent och blir en självständig del i Konstnärsnämnden. Kulturbryggan förmedlar bidrag till nyskapande konstprojekt och får 25 miljoner om året av staten. Kulturbryggan har hittills levt som en kommitté och fått verksamheten förlängd ett år i taget.

Regeringen hade föreslagit att de statliga museerna skulle få fri entré och avsatt 80 miljoner kronor för detta. Men det blir inte av. Likaså slopas regeringens förslag att tillföra 100 miljoner kronor årligen under 2015–2018 till att ge barn och unga tillgång till musik- och kulturutövande verksamhet. Detsamma gäller 25 miljoner kronor till ”Skapande skola”

Mindre pengar till läsfrämjande

Statens kulturråd kommer inte heller att få 4 miljoner kronor för att främja läsande i samarbete med biblioteken. Regeringen hade också avsatt 10 miljoner kronor 2015 för en utbildningsinsats om rasism. Det var pengar som Forum för levande historia skulle ha fått för att i samverkan med Skolverket utbilda samtliga grund- och gymnasieskolor om olika former av rasism i historien och i dag. Inte heller detta kommer till stånd.

Däremot får trossamfund 10 miljoner kronor mer med Alliansens politik.  

Forrige artikel Naturvårdsverkets generaldirektör slutar Naturvårdsverkets generaldirektör slutar Næste artikel Alliansen fortsätter med riskkapital till bilindustri
Postnord: Behövs mer finansiering än bara portointäkter

Postnord: Behövs mer finansiering än bara portointäkter

REPLIK. I den kommande postlagsutredningen är det viktigt att se hur samhällsuppdraget posttjänsten kan utföras utan att det innebär en orimlig ekonomisk belastning för tillhandahållaren, skriver Postnords koncernchef, Annemarie Gardshol.