Region Skåne kritiseras för brister i integritetsskyddet

KORTNYTT. Datainspektionen riktar skarp kritik mot Region Skånes huvudjournalsystem.

Efter en granskning av integritetsskyddet i Region Skånes huvudjournalsystem har Datainspektionen funnit flera brister.

Kritiken gäller bland annat att anställda har för vid behörighet. Majoriteten av regionens vårdpersonal har tillgång till alla uppgifter om samtliga patienter om inte patienten själv valt att spärra sina uppgifter. Dessutom är det inte heller möjligt att utföra loggkontroller för att upptäcka om obehöriga tar del av informationen. 

– Bristerna innebär att patienterna hos regionen inte får det integritetsskydd som de har rätt till, säger Maria Bergdahl som har lett Datainspektionens granskning, i ett pressmeddelande.

Region Skåne har tidigare fått kritik för brister i integritetsskyddet och Datainspektionen riktar nu åtta krav på åtgärder som regionen behöver utföra. 

– Flera av kraven rör brister som vi vid tidigare granskningar har krävt att Region Skåne ska åtgärda. Nu måste Region Skåne se till att patienterna i regionen kan känna förtroende för hur deras uppgifter hanteras, säger Maria Bergdahl.

 

Forrige artikel Krav på legitimation skjuts upp Næste artikel NMR får tillstånd till talarplatsen i Almedalen
Här är alla 23 ministrar i nya regeringen

Här är alla 23 ministrar i nya regeringen

REGERING. Sveriges nya regering består av 23 ministrar, fem från Miljöpartiet och 18 från Socialdemokraterna. Det är lika många statsråd som i förra regeringen. Könsfördelningen är 12 kvinnor och elva män, vilket också är oförändrat jämfört med förra regeringen. Miljöpartiet får en minister mindre, Socialdemokraterna en mer.