Fler åtgärder mot hatbrott mot politiker

KORTNYTT. Regeringen ger Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i uppdrag att redovisa insatser och åtgärder för politiskt motiverad brottslighet.

Inför valet 2018 vill regeringen se förebyggande åtgärder för den politiskt motiverade brottsligheten. Detta eftersom högerextremistiska rörelser visat större närvaro i det offentliga rummet, samt att vänsterextremistiska rörelser kan bli synligare inför valet.

Därför ges nu Polismyndigheten och Säkerhetspolisen i uppdrag att motverka brott som våldsbejakande extremism, hot och hatbrott. Detta motiveras med att bland annat politiker, journalister och privatpersoner genom dessa brott kan tveka inför att uttala sin åsikt och fatta beslut, eller avstå från politiska engagemang.

För att verka för ett demokratiskt samhälle, ska Polismyndigheten och Säkerhetspolisen redovisa vilka åtgärder de tar för att motverka dessa brott. Särskilt ska de redovisa vilka förberedelser myndigheterna gör inför valet nästa höst. Regeringen vill också se förslag på samverkan mellan andra myndigheter och aktörer kan utvecklas.

Senast den 15 maj 2018 ska uppdraget redovisas till Justitiedepartementet.

Forrige artikel Ökning av hot och trakasserier mot politiker Næste artikel Stora skillnader i förskolors arbete med särskilt stöd