Regeringen vill ha bättre granskning av utländska uppköp i Sverige

SKYDDSVÄRDE. 14 länder i EU har gått före Sverige och infört lagar för att granska utländska direktinvesteringar i landet. Nu väljer regeringen att utreda behovet av svenska lagar på området.

I Europaparlamentet har man i flera år diskuterat frågan om att kunna stoppa uppköp av säkerhetspolitiskt känslig verksamhet. Tidigare har regeringen varit kritisk till sådan lag på EU-nivå. Men i oktober förra året rapporterade Altinget om att dåvarande EU-minister Ann Linde (S) hade ändrat sig. 

Kan skada landets säkerhet

Nu tillsätter regeringen en utredning om ett system för granskning av utländska direktinvesteringar inom skyddsvärda områden. Regeringen hänvisar till att en ny EU-förordning gör också att Sverige behöver överväga lagstiftning på området. 

– Utländska direktinvesteringar bidrar till jobb och tillväxt men också förbättrad produktivitet och innovation. Det är därför viktigt att ett framtida granskningssystem inte försämrar viljan och möjligheten att investera i Sverige. Samtidigt finns ett behov av att kontrollera företagsförvärv som kan innebära skada för Sveriges säkerhet, säger utrikeshandelsminister Ann Linde, i ett pressmeddelande om utredningen. 

Tidigare nödlösningar

I Sverige blev frågan akut 2016 när naturgasprojektet Nord Stream 2, med ryska Gazprom som majoritetsägare, ville hyra hamnar i Karlshamn och Slite på Gotland. Sedan 1992 saknar Sverige helt en allmän lagstiftning för att stoppa uppköp av annat än tillverkning av krigsmateriel. 

Den besynnerliga nödlösningen blev att berörda kommuner fick göra säkerhetspolitiska bedömningar i tillståndsgivningen, på inrådan av regeringen om riskerna för Sveriges försvar. Liknande problem uppstod när ett kinesiskt företag ville bygga en djuphamn i Lysekil. 

Finland ligger före

Bara 14 av EU:s 28 medlemsländer har lagstiftning för att granska direktinvesteringar (Österrike, Danmark, Tyskland, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Ungern, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Spanien och Storbritannien). Utformningen och omfattningen av deras granskningar skiftar mycket. 

Regeringen har utsett Sten Heckscher till särskild utredare. Slutdatumet för utredningen är 2 november 2021. 

Läs ett större reportage om frågan här:

Forrige artikel Icas vårdcentraler kan stöta på patrull Icas vårdcentraler kan stöta på patrull Næste artikel Gammal S-topp värvar tidigare M-topp Gammal S-topp värvar tidigare M-topp
Glad sommar – på återseende i augusti!

Glad sommar – på återseende i augusti!

SOMMAR. Nu tar Altinget och redaktörerna för alla våra sakpolitiska nyhetsbrev semester. Även den dagliga gratisöverblicken tar paus under sommaren. Vi gör det med en bra känsla i magen och tillförsikt inför framtiden, trots tuffa tider. På återseende i augusti, kära läsare!