Regeringen överväger förskottsbetalning för allmän handling

FÖRVALTNING. Det uppmärksammade Kalmar-fallet ger avtryck i offentlighetsprincipen. Förslaget om att myndigheter ska få rätt att ta betalt i förväg för att lämna ut allmänna handlingar går nu vidare och skickas ut på remiss.

Ingen lagändring, men kommuner och myndigheter kan få rätt att ta betalt i förskott om man misstänker att okynne ligger bakom en begäran om att ta del av stora mängder av allmänna handlingar. Det var slutsatserna i en promemoria från justitiedepartementet i juni som regeringen nu har beslutat att gå vidare med och skickat ut på remiss.    

Utredaren skriver att: ”Det förekommer att föreskrivna avgifter för kopior av allmänna handlingar inte betalas. I syfte att säkerställa att så sker föreslås att myndigheter, om det finns särskilda skäl i det enskilda fallet, ska kunna kräva att en sökande betalar hela eller del av föreskriven avgift i förskott. Ett sådant särskilt skäl kan vara att den enskilde frekvent har begärt tillgång till kopior av allmänna handlingar men tidigare inte betalat föreskriven avgift.”

Kalmar kommun är bakgrunden

Bakgrunden är ett fall i Kalmar kommun. Där en kvinna återkommande begärde ut stora mängder allmänna handlingar. Arbetsbelastningen blev hög och kommunen nekade till slut kvinnan handlingarna. Då fick Kalmar kommun fick hård kritik av Justitieombudsmannen, JO. Kalmar kommun fick bakläxa. Offentlighetsprincipen är överordnad och ska uppfyllas även om det kan finnas misstanke om ett utnyttjande av systemet och inte ett intresse för handlingarna i sig, var kontentan av JO:s yttrande.

 

 

Läs hela artikeln på Altinget Rikspolitik

Forrige artikel Sju myndigheter lämnar Stockholm Sju myndigheter lämnar Stockholm Næste artikel M-kandidaterna om SD M-kandidaterna om SD