Debatt

"Regeringen måste värna principen om att förorenaren ska betala"

SLUTREPLIK. Regeringen tänker skrota producentansvaret för returpapper för att rädda våra tidningar. En sådan förändring innebär att regeringen sänder en illavarslande signal om att principen om att förorenaren ska betala är något som man kan tumma på när det passar producenten, skriver Avfall Sverige tillsammans med sex bostadsorganisationer.

Bland dem som nu befrias från att betala sina miljökostnader hittar vi också alla som sätter reklamblad, produktkataloger och veckotidningar på marknaden. Omkring hälften av returpappret bedöms bestå av annat än papper från den fria pressen, skriver debattörerna.
Bland dem som nu befrias från att betala sina miljökostnader hittar vi också alla som sätter reklamblad, produktkataloger och veckotidningar på marknaden. Omkring hälften av returpappret bedöms bestå av annat än papper från den fria pressen, skriver debattörerna.Foto: Naina Helén Jåma/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Miljöpartiets kulturpolitiska talesperson Anna Sibinska skriver i en replik på vår debattartikel att ett producentansvar som uttryck för principen att förorenaren betalar inte är lika motiverat när det gäller returpapper som förpackningar. Tidningarnas ekonomiska problem får inte förvärras av regler om hantering av avfall, menar hon.

Läs också

Principen om att förorenaren ska betala är alltså inte längre helig. Det är högst anmärkningsvärd positionsförflyttning regeringen och Miljöpartiet genom Sibinska ger uttryck för.

Att låta producenter slippa ifrån sitt ansvar när det inte längre är lönsamt för dem kan aldrig ha varit tanken.

Lämpar över kostnader

Vi saknar också sedvanlig konsekvensanalys och remiss i frågan. Inga kontakter har tagits med representanter för kommuner, fastighetsägare eller boende innan regeringen fattade sitt inriktningsbeslut.

Om producentansvaret för returpapper slopas lämpas kostnaderna för insamling och återvinning över på kommunerna och i förlängningen på de boende. Utgivare av dagstidningar får förvisso kortsiktiga lättnader, även storägare som Bonnierkoncernen och Schibsted. Men bland dem som nu befrias från att betala sina miljökostnader hittar vi också alla som sätter reklamblad, produktkataloger och veckotidningar på marknaden. Omkring hälften av returpappret bedöms bestå av annat än papper från den fria pressen, det som Miljöpartiet vill värna. Praktiskt nog för Miljöpartiet väljer Sibinska att inte nämna detta i sin replik.

Vi får tio ynka dagar att svara

Vi saknar också sedvanlig konsekvensanalys och remiss i frågan. Inga kontakter har tagits med representanter för kommuner, fastighetsägare eller boende innan regeringen fattade sitt inriktningsbeslut. När vi som ska bära kostnaderna för detta politiska tvärkast väl ombeds yttra oss ges vi ynka tio dagar för att göra en ”bedömning av konsekvenserna, inklusive kostnadskalkyler”. Avfallshantering är en intrikat och samhällsviktig infrastrukturfråga och ett slopat producentansvar kräver betydligt grundligare utredningar än så.

Regeringen bör backa

Vi värnar om demokratin och förstår vikten av en fri press, men vi förstår också vikten av principen om att förorenaren ska betala. Anna Sibinska skriver i sin replik att ”det är viktigt att främja en hög insamlingsgrad och att Sverige ska fortsätta ligga i framkant i EU vad gäller återvinning av papper”. Resultatet av att lyfta bort producentansvar går tvärt emot detta.

Ännu är det formella beslutet att skrota producentansvaret inte fattat. Om regeringen värnar om miljön och den cirkulära ekonomin bör det inte heller klubbas.


Tony Clark
Vd, Avfall Sverige
David Sjöqvist
Rådgivare, miljö och teknik, Bostadsrätterna
Rikard Silverfur
Chef för utveckling och hållbarhet, Fastighetsägarna
Linn Matic
Samhällspolitisk chef, HSB
Jennie Wiederholm
Utredare i miljö- och energifrågor, Hyresgästföreningen
Karolina Brick
Miljöchef, Riksbyggen
Patrizia Finessi
Expert miljö, fastighet och boende, Sveriges allmännytta
Håkan Larsson
Chefsekonom, Villaägarna
Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten: 

MP: Därför är det rätt att tidningarna slipper ansvaret för returpapper

En utveckling mot färre papperstidningar är problematisk ur ett demokratiperspektiv och bör inte påskyndas av regler om hantering av avfall. Dessutom är inte producentansvaret lika motiverat när det gäller returpapper som förpackningar, skriver MP:s kulturpolitiska talesperson Anna Sibinska.


"Regeringen måste hitta andra vägar att trygga dagstidningarnas överlevnad"

Ett slopat producentansvar räddar kanske en krisande tidningsbransch, men till vilket pris? Regeringen skickar räkningen till kommunerna, fastighetsägarna och i förlängningen till medborgarna. Störst nitlott blir det för miljön, skriver Avfall Sverige tillsammans med sex bostadsorganisationer.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00