Debatt

Regeringen krokar arm med SD i jämställdhetsfrågor

Det är oroande att se hur regeringen har krokat arm med Sverigedemokraterna som inte röstar för förslag om att skydda aborträtten. Det skriver Heléne Fritzon (S), delegationsledare för S i Europaparlamentet, Evin Incir (S), europaparlamentariker och Carina Ohlsson (S), europaparlamentariker.

Vi socialdemokrater kommer inte ge oss innan flickor och pojkar, kvinnor och män, har samma förutsättningar och rättigheter, skriver debattörerna.<br>
Vi socialdemokrater kommer inte ge oss innan flickor och pojkar, kvinnor och män, har samma förutsättningar och rättigheter, skriver debattörerna.
Foto: Virginia Mayo/TT/AP
Heléne Fritzon
Evin Incir
Carina Ohlsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Allt för många kvinnor utsätts dagligen för trakasserier, övergrepp och våld. Många gånger från en man som står eller har stått dem nära. I Sverige har var fjärde kvinna upplevt våld i en nära relation, och bara de senaste två månaderna har sju kvinnor misstänkts mördats av män de har eller har haft en relation med. Trots det är frågan allt för sällan prioriterad på den politiska dagordningen och ordet jämställdhet har hittills lyst med sin frånvaro i det svenska ordförandeskapet i EU.

I morgon tisdag är det dags för Europaparlamentet att ta beslut om Istanbulkonventionen, ett viktigt internationellt instrument för att förebygga och stoppa mäns våld mot kvinnor. Det vi vill med morgondagens beslut är att få fler länder och EU i sin helhet att ratificera Istanbulkonventionen.

Sverige har sedan tidigare ratificerat konventionen. Genom detta har Sverige förpliktat sig att arbeta aktivt för att främja jämställdhet och skydda kvinnors rättigheter Det är ett ställningstagande som fler länder måste göra.

Sverige har långt kvar

För att fler länder ska ratificera konventionen krävs det en stark internationell röst som uppmanar till handling. Den rösten kan och bör EU vara. Vi socialdemokrater har sedan länge tagit på oss ledartröjan i denna fråga och arbetar aktivt för att frågor om mäns våld mot kvinnor ska upp på dagordningen både i Sverige, EU och i alla EU:s medlemsstater.

Det räcker inte med fina ord, det krävs också politisk handling och konkreta åtgärder. Även om Sverige toppar EU:s jämställdhetsindex har vi lång väg kvar innan vi når ett jämställt samhälle.

Konventionen är mer än ett beslut, den är ett verktyg för att kunna följa upp huruvida EU:s medlemsstater faktiskt arbetar med frågorna om mäns våld mot kvinnor.

Därför är det oroande att se hur regeringen nu krokat arm med Sverigedemokraterna som inte röstar för förslag om att skydda aborträtten, avstår i frågor om handel av flickors och kvinnors kroppar och avstod i omröstningen om den historiska rapporten för att stärka kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Listan kan göras lång.

Vi kommer inte att ge oss

Istanbulkonventionen är en förutsättning för att effektivt kunna arbeta för att bekämpa våld mot kvinnor. Konventionen är mer än ett beslut, den är ett verktyg för att kunna följa upp huruvida EU:s medlemsstater faktiskt arbetar med frågorna om mäns våld mot kvinnor. På det sättet kan vi leda arbetet framåt och tillsammans arbeta för att stärka kvinnors rättigheter och stoppa mäns våld mot kvinnor. Vi socialdemokrater kommer inte ge oss innan flickor och pojkar, kvinnor och män, har samma förutsättningar och rättigheter.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00