Regeringen: jobb inom två år för nyanlända

INTEGRATION. Etableringslots ska avskaffas, i stället föreslås snabbare utvärdering av betyg samt språkundervisning på arbetsplatser. Det är några åtgärder som regeringen och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson planerar för att nyanlända invandrare ska komma ut i arbetslivet inom två år.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på en pressträff under onsdagen.<br>
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på en pressträff under onsdagen.
Ella Sundström

– Det är en stor utmaning men en fantastisk möjlighet, sade Ylva Johansson på en pressträff på onsdagen.

För att förbättra integrationspolitiken vill regeringen avskaffa etableringslotsen, som varit hårt kritiserad. Systemet innebär att en nyanländ lotsas ut i samhället och på arbetsmarknaden av en person via arbetsförmedlingen. Som nyanländ har man rätt att träffa sin lots tre timmar i månaden. Den insatsen räcker inte, menar Johansson.

Snabbspår ska leda till jobb

I stället föreslår regeringen ett så kallat snabbspår. Det är en kombination av att utbildningen i svenska ska inledas redan under asyltiden och personens erfarenhet och kunskaper ska tidigt bedömas för att Arbetsförmedlingen ska kunna erbjuda rätt typ av arbete.

– Det tar alldeles för lång tid innan nyanlända kommer ut på arbetsmarknaden.  Många hamnar i yrken som är under deras kompetensnivå. Det är ett väldigt resursslöseri, sade Ylva Johansson.

Om vi klarar etableringen på rätt sätt kan Sverige vara det enda land som klarar de demografiproblem som vi och resten av Europa står inför.

Ylva Johansson, Arbetsmarknadsminister

Vid sidan av dessa insatser ska det även finnas ett samarbete mellan staten, arbetsgivare och fack. Branscher som i dag saknar arbetskraft, exempelvis industri, restaurang, bygg, och offentlig sektor, ska lättare kunna anställa nyanlända som har den kompetens som det råder brist på. Enligt Johansson finns det ett brett stöd och intresse från parterna på arbetsmarknaden.

– Det ska finnas ett gemensamt ansvarstagande för att slussa in sina nya arbetskollegor. Statens roll är att bidra med utbildning, sade Ylva Johansson.

Utbildning på arbetsplatsen

Validering och språkundervisning ska även i vissa fall ske redan på arbetsplatsen. Exempelvis vill Johansson att en nyanländ lärare ska kunna undervisa på sitt modersmål, samtidigt som hen går på svenskaundervisning och får sin utbildning utvärderad.

­– Om vi klarar etableringen på rätt sätt kan Sverige vara det enda land som klarar de demografiproblem som vi och resten av Europa står inför, sade Ylva Johansson.

Förhoppningen är att dessa insatser ska leda till att nyanlända är i arbete eller utbildning inom två år efter deras ankomst till Sverige. Regeringen räknar med att det första snabbspåret ska vara i drift 2016.

Likheter med Centern

De planer som regeringen nu lanserar har vissa likheter med de förslag som Centerpartiet tidigare har presenterat. Bland annat har Centern föreslagit praktik under två år, samtidigt som personen lär sig svenska.

 

Nämnda personer

Ylva Johansson

EU-kommissionär, ansvarig för inrikes frågor
Ämneslärare i matematik och fysik (Lunds uni. 1988)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00