Regeringen hämtar SMHI:s nya gd från WWF

UTNÄMNINGAR. Regeringen väljer att plocka en ny generaldirektör från miljörörelsen. Världsnaturfonden WWF:s generalsekreterare Håkan Wirtén blir ny chef för SMHI. 

Från Skogsstyrelsen till Världsnaturfonden WWF. Nu går Håkan Wirtén vidare och blir generaldirektör för SMHI.
Från Skogsstyrelsen till Världsnaturfonden WWF. Nu går Håkan Wirtén vidare och blir generaldirektör för SMHI. Foto: Nora Lorek
Johanna Alskog

Rolf Brennerfelt lämnade nyligen uppdraget som generaldirektör för SMHI. Nu är det klart vem som ska ta över ledarskapet på myndigheten. Regeringen beslutade vid torsdagens sammanträde att hämta SMHI:s nya generaldirektör från Världsnaturfonden WWF: miljöorganisationens generalsekreteraren Håkan Wirtén.

Hur ser du på att gå från generalsekreterare på en miljöorganisation till generalsekreterare för SMHI?
– Den röda tråden i mitt yrkesliv har helt enkelt varit att jobba för människors och mänsklighetens bästa. Det går djupt i mig. Det här uppdraget innebär att jag kan fortsätta med det.

Hur svårt kommer det bli att skifta roll?
– Att leda WWF och att leda SMHI innebär helt olika roller. Samtidigt är det en välkänd miljö för mig att jobba på en statlig myndighet. Jag har jobbat 20 år i staten, det är dubbelt så länge som jag har jobbat i en miljöorganisation.

– Det innebär en förändring i rollen, men jag tror att jag kommer finna mig ganska snabbt i det. När perspektiven flyttas går det ganska fort. Men det gäller så klart att vara lite vaksam på sig själv, så att man gör rätt saker.

Fakta
Gd:ar på SMHI under 2000-talet
Hans Sandebring
Mara Ågren
Tord Kvick (tf)
Lena Häll Eriksson
Rolf Brennerfelt
Bodil Aarhus Andræ (vik)
Håkan Wirtén (tillträder 2021)

Du går från en miljöorganisation till en statlig myndighet. Hur tror du andra ser på det klivet?
– Det kommer naturligtvis finnas en och annan tvärsäker kritiker. Så var det när jag gick från Skogsstyrelsen till WWF också. Det fanns de som dömde ut mig innan jag ens hade börjat.

– Jag tror ändå flertalet inser mervärdet av att man kan röra sig över administrativa gränser och mellan sektorer. Det viktiga är att man bottnar i det man vill och det man gör.

Du är utbildad jägmästare, har arbetat många år på Skogsstyrelsen och tio år på WWF. Vad kommer du att tillföra på SMHI?
– Även om jag är hyggligt insatt i SMHI:s alla verksamhetsområden kommer jag inte tillföra expertkunskap till SMHI. Men det kunde jag inte när jag kom till WWF och egentligen inte ens på Skogsstyrelsen. Min erfarenhet ligger framför allt i ledarskap i hållbarhetsarbete, inom skog, miljö och hållbarhet.

– Sen har jag erfarenheter från tiden i WWF, och jag sitter också i statliga styrelser och i insynsråd.

– Under mina år på WWF har jag fått mycket erfarenhet från internationellt samarbete och miljöfrågor i stort, men ledarskapserfarenheten är nog min huvudkompetens.

Varför vill du ha jobbet som generaldirektör på SMHI?
– Det finns många bottnar i det. Dels den röda tråden att faktiskt arbeta för människors bästa. Här ser jag en möjlighet att bidra så mycket som möjligt med det jag kan för samhällets bästa.

– Det är också ett ämnesfält som viktigt. Dessutom är det en möjlighet att lära mig något nytt, det är en fantastiskt viktig och intressant myndighet.

Hur mycket plats ska en myndighet som SMHI ta i klimatdebatten?
– Det är inte en myndighets roll att vara debattör, en myndighet ska till exempel tillhandahålla underlag. En expertmyndighet måste värna sin integritet, inte sladda ut och vara en vildsint debattör. Med det sagt, så ser jag ändå ett värde i att man som myndighet tar ett större kliv in på banan. Det är en viktig roll att medvetandegöra och skapa delaktighet kring klimatfrågan, det är en del av Parisavtalet. Där tror jag att SMHI ska våga sig mer ut på banan, inte som debattörer, men som expertmyndighet. Men det här är sådant vi får prata mer om på myndigheten när jag tillträder.

Ska du flytta till Norrköping?
– Logistiken är inte klar ännu, men Norrköping ligger närmare familjens huvudboende i Jönköping.

Du är gift med en generaldirektör, Anneli Wirtén på SGU. Hur är det att bli två gd:ar i familjen?
– Det finns ingen konkurrens i det avseendet. Det ser jag som en hjälp och en glädje.

Det är tio år sedan du började som generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF. Hur har miljödebatten ändrats på de här åren?
– Det är svårt att sammanfatta kort. Men samtidigt som det sker en stark, olycklig, polarisering i miljöfrågorna runt om i världen – så sker det samtidigt en medvetandehöjning. Det gäller inte minst i näringslivet, men också i politiken. Det finns en starkare medvetenhet om att det är bråttom. Den insikten gäller även finanssektorn. Det är positiva saker att ha med oss när saker ibland verkar deppiga.

Håkan Wirtén tillträder som generaldirektör på SMHI den 8 februari.

Dokumentation

Håkan Wirtén

Generalsekreterare på Världsnaturfonden sedan 2010.

Utbildning: Sveriges Lantbruksuniversitet, jägmästare.
Tidigare anställningar: Överdirektör (bitr. Generaldirektör) samt skogsdirektör och skogschef på Skogsstyrelsen, länsjägmästare på Skogsvårdsstyrelsen Gotland.

Källa: WWF


Nämnda personer

Håkan Wirtén

Generaldirektör SMHI
fil.kand i skogsbruk (Sveriges lantbruksuni. 1987)

Rolf Brennerfelt

Ordförande SLU:s styrelse, tidigare generaldirektör SMHI
Agronomexamen (Sveriges Lantbruksuniversitet, 1989)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget