Regeringen går vidare med kommunalt veto mot friskolor

VÄLFÄRD. Regeringen går vidare med det hårt kritiserade förslaget om att låta kommuner få ett avgörande inflytande vid etablering av friskolor för att hindra skolor som vill gå med vinst. Spiken i kistan för friskoleöverenskommelsen, menar Folkpartiet.

– Det visar att vi hade rätt från början om att de bryter friskoleöverenskommelsen, säger Christer Nylander, Folkpartiets utbildningspolitiska talesperson och vice ordförande i utbildningsutskottet, till Altinget.

– Det är olyckligt. En bred överenskommelse om friskolor hade varit önskvärt, säger han.

Det var på regeringens sammanträde på onsdagen som man beslutade att ge skolkostnadsutredaren Nicholas Prigorowsky ett vidgat uppdrag.

Skolor med vinstsyfte kan stoppas

I direktiven till Prigorowsky står det att han ska ”utreda hur kommuner kan ges ett avgörande inflytande över nyetableringar av skolor som är avsedda att drivas med vinstsyfte”.

Det är detta vinstveto som de borgerliga partierna har varit så upprörda över och de hävdar att regeringspartierna därmed bryter den överenskommelse som sex partier (alla utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet) ställde sig bakom.

Regeringen kommenterar överenskommelsen i de nya direktiven. ”Genom sexpartiöverenskommelsen inom Friskolekommittén har ett viktigt steg tagits för att säkerställa att verksamheten i skolan har en god kvalitet och att de offentliga medel som avsätts för skolverksamheten kommer eleverna till del. Från och med 2015 krävs ett obligatoriskt samråd mellan en godkänd enskild huvudman för en fristående skola och lägeskommunen innan verksamheten startar”

"Vill gå längre"

Vinstvetot förklaras med att: ”Regeringen vill dock gå längre, vilket framgår av regeringspartiernas särskilda yttranden i Friskolekommitténs betänkande, för att säkerställa att villkoren för såväl barn och elever som anställda i det svenska skolväsendet så långt möjligt ska vara lika, oberoende av vem som är huvudman för verksamheten”.

Regeringens beslut gäller inte icke-kommersiella aktörer.

En annan fråga som utredaren ska titta på är friskolornas antagning av elever. Regeringen vill vara säker på att alla elever har lika tillgång till utbildning och att alla skolor är öppna för alla behöriga sökande. En lösning kan vara att kommunen ska ansvara för administrationen av köer och antagning av elever även till friskolorna i kommunen.

Enligt de ursprungliga direktiven ska Nicholas Prigorowsky redovisa utredningen den 1 juni 2015. Men utredningstiden förlängs till den 31 mars 2016.

Forrige artikel Avdraget för representation bort vid nyår Avdraget för representation bort vid nyår Næste artikel Falska polisbilar ska stoppas

"Begränsa antalet passagerare och minska trängseln i kollektivtrafiken"

UPPMANING. Under dagens pressträff med socialministern och Folkhälsomyndigheten kom ytterligare uppmaningar för att minska smittspridning. Stanna hemma i påsk, undvik rusningstrafik och trängsel i kollektivtrafiken samt skjut på idrottsarrangemang – även de som innefattar färre än 50 personer.