Regeringen fördubblar ersättningen till totalförsvarspliktiga

ARBETSLIV. Regeringen har beslutat att dubbla ersättningen till totalförsvarspliktiga under grundutbildning. 

Regeringen menar att ersättningsnivåerna för de förmåner som gäller för totalförsvarspliktiga behöver höjas för att motsvara de ersättningar som rekryter som genomför frivillig militär grundutbildning har rätt till.

Dagersättningen höjs under grundutbildning som är längre än 60 dagar från 72 kr till 146 kr per dag. Även den utbildningspremie som en totalförsvarspliktig har rätt till när han eller hon rycker ut från grundutbildningen höjs liksom resekostnadsersättningen.

Ersättningsnivåerna för dessa förmåner ändrades senast år 2005.

Beslutet innebär också att den särskilda ersättning för underkläder som kvinnor som genomför grundutbildning med värnplikt får i dag tas bort, eftersom totalförsvarsplikten numera är könsneutral.

Forrige artikel MP fortsatt under spärren Næste artikel Folkhälsomyndigheten: Pensionärer bör ej vallfärda till Mecka
Kommuner säger nej till sammanslagningar

Kommuner säger nej till sammanslagningar

REMISS. Kommunutredningens remisstid går ut i dag. Merparten av kommunerna säger nej till skuldavskrivning för sammanslagningar. De ser överhuvud taget inte att sammanslagningar löser några problem.