Regeringen förbereder lag om fullmakt för framtiden

OMSORG. Regeringen är redo att införa framtidsfullmakter. Det innebar att man i förväg kan utse en person som tar hand om ekonomin den dag man själv inte klarar det, exempelvis på grund av ålder eller sjukdom. Målet är att lägga fram ett lagförslag våren 2016.

Framtidsfullmakter kan framförallt användas för att ge anhöriga i uppdrag att längre fram ta hand om ekonomi och andra personliga angelägenheter utan att behöva anlita en god man eller förvaltare. Därmed får enskilda personer större makt att bestämma vem som ska företräda dem när de inte längre kan göra det själva.

”Jag ser därför positivt på att införa en sådan ordning”, skriver justitieminister Morgan Johansson i ett svar på en fråga från Thomas Finnborg (M).

Enligt Johansson arbetar regeringen med att ta fram en lagrådsremiss om en ny lag om framtidsfullmakter. Det är dock ett omfattande arbete med många komplicerade frågor och regeringens ambition är att en proposition ska lämnas till riksdagen våren 2016.

Framtidsfullmakter har diskuterats länge och redan 2004 lades ett utredningsförslag fram. Alliansregeringen tillsatte en ny utredning som lämnade sina slutsatser och ett förslag till ny lag för ett år sedan (Ds 2014:16).  

 

Forrige artikel Allvarliga fel i unikt rättsfall Allvarliga fel i unikt rättsfall Næste artikel Författarfondens styrelse minskas
Överblick: V framåt i opinionen och S tog hjälp av SD

Överblick: V framåt i opinionen och S tog hjälp av SD

ÖVERBLICK. Jonas Sjöstedt (V) lämnar efter sig ett bra opinionsläge för Vänsterpartiet. Flera oppositionspartier vill att stödet till riskgrupper förlängs. Olle Vikmång (S), bror till statsministerns högra hand, kan ta över i Norrköping. Och i Sala fick S igenom sin budget med hjälp av SD. Läs Altingets överblick.

SD-ledamöter: Regeringen utarmar det kommunala självstyret

SD-ledamöter: Regeringen utarmar det kommunala självstyret

DEBATT. Det är hög tid att öka folkets makt genom folkinitiativ, i stället för att utarma det kommunala självstyret som regeringen envisas med. Ju mer tondöv politiken är, desto viktigare blir folkinitiativ. Det skriver Staffan Eklöf och Fredrik Lindahl (SD).