Regeringen bryter löfte om stöd till sjöfarten

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) utlovade stöd till överflyttning av gods till sjöfarten i vårbudgeten, men i regeringens förslag riktas stödet endast till tågtransporter. Ministerns uttalande syftar till ”regeringens samlade politik”, enligt hans stab.

Ytterligare sjöfartsstöd blev det inget av, trots uttalanden från ministern<br>
Ytterligare sjöfartsstöd blev det inget av, trots uttalanden från ministern
Foto: Paul Wennerholm/TT
Jacob Hederos

När regeringen presenterade förslaget om att mer än fördubbla stödet till överflyttning av gods tryckte infrastrukturministern på att det också skulle öppna för en ökning av godstransporterna till havs, något som varit de senaste regeringarnas ambition under flera år.

– För att kunna fortsätta det arbetet så vill vi nu också skjuta till ytterligare resurser. 697 miljoner kronor under 2022 i miljökompensationer, för att ännu mer underlätta förutsättningarna att flytta över mer gods från väg till järnväg och till sjöfarten, sa Tomas Eneroth (S) på presentationen.

Men i det förslag som sedan presenterades en vecka senare, i budgetpropositionen, framgick det att så inte var fallet. Det föreslagna tillskottet till miljökompensation kan förvisso leda till fler så kallade intermodala transporter där sjöfart också ingår, men stödet syftar just till att gå till överflyttning av gods från väg till järnväg.

Altinget har sökt infrastrukturministern den senaste veckan för att få en intervju. Men ministern har via sin pressekreterare avböjt att svara på frågor muntligen. Skriftligen svarar pressekreteraren delvis på en av frågorna.

Ni talar om att tillskottet ska kunna gå till sjöfarten, men stödet är ju riktat till främst järnväg. Hur gynnas sjöfarten i praktiken av tillskottet?

Den här miljökompensationen går till järnvägen. Men regeringen gör också en satsning på ekobonus till sjöfarten.

Några uppföljande frågor vill inte ministern svara på, trots upprepande förfrågningar.