Efter försvarets överklagan – regeringen avslår bygglov

Regeringen avslår en ansökan om bygglov av ett bostadshus i Norrtälje kommun efter att beslutet överklagats av Försvarsmakten. ”Det här lägger en våt filt över utvecklingen i området”, säger Ann Lewerentz (M), ordförande i miljö- och byggnämnden i Norrtälje kommun. 

Regeringen avslår ytterligare ett bygglov i närheten av Väddö skjutfält. 
Regeringen avslår ytterligare ett bygglov i närheten av Väddö skjutfält. Foto: Jessica Gow / TT
Louise Carlsson-Örning

Tomten där en fastighetsägare ansökt om att få bygga ett bostadshus ligger i anslutning till Väddö skjutfält och är en del av det Försvarsmakten klassar som riksintresse. Trots att ansökan gäller ersättning av ett hus som redan finns på fastigheten bedömer Försvaret att det inte är lämpligt på grund av risk för alltför höga bullernivåer från skjutfältet. 

”Detta riskerar att innebära sådan olägenhet för boende att det i förlängningen kommer att medföra påtagliga begränsningar för Försvarsmaktens möjlighet att nyttja Väddö skjutfält, något som skulle innebära en påtaglig skada på riksintresset", skriver Försvarsmakten i sin överklagan.

Ann Lewerentz (M) är ordförande miljö- och byggnämnden i Norrtälje kommun. Hon berättar att fallet inte är det första där kommunen försöker att få igenom bygglov i närheten av skjutfältet. De senaste åren har det funnits fyra till fem liknande fall, alla med samma utgång att – Försvarsmakten sagt nej.

Man ska byta ut en fastighet som tål buller bättre då är detta absurt, då säger man nej för att man kan.

Ann Lewerentz (M), Ordförande i Miljö- och byggnämnden, Norrtälje kommun

– Jag tycker det är olyckligt att det ska behöva se ut på det här viset. Det lägger en våt filt över utvecklingen i hela detta området, säger Ann Lewerentz (M) till Altinget. 

Lewerentz menar att detta fall är särskilt anmärkningsvärt då det handlar om att byta ut en befintlig fastighet och inte att bygga något nytt.

– Man ska byta ut en fastighet som tål buller bättre, då är detta beslut absurt. Då säger man nej bara för att man kan, säger hon.  

Regeringen, som nu fått fallet på sitt bord, ger Försvarsmakten rätt i sin begäran. De menar att det allmänna intresset väger tyngre än det enskilda.

”Regeringen delar länsstyrelsens bedömning att den aktuella åtgärden inte kan anses lämplig med hänsyn till de bullerstörningar som verksamheten vid Väddö skjutfält kan ge upphov till. Regeringen finner i likhet med länsstyrelsen att uppförandet av ett nytt bostadshus med den aktuella storleken skulle möjliggöra ett utökat boende på fastigheten, vilket skulle medföra krav på begränsningar av den militära verksamheten och på sikt påtagligt försvåra nyttjandet av skjutfältet”, skriver regeringen i sitt beslut. 

Altinget logoBo och Bygg
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget bo och bygg får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.