Rapport om sexuella trakasserier – "Viktigt att se offrens perspektiv"

METOO. Under 2017 vittnade flera om att lärosäten blundar för sexuella trakasserier som sker inom akademien. Nu kommer en rapport med förebyggande insatser, forskning samt intervjuer med offer. 

Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix
Josefin Lingström

I december år 2017, efter metoo-upproret, fick Universitets- och högskolerådet (UHR) ett regeringsuppdrag. 

– Vi ska synliggöra lärosätens arbete mot sexuella trakasserier och deras arbete vid kännedom om sexuella trakasserier. Och vi ska ta fram goda exempel, säger ansvarig utredare vid UHR, Alexandra Sjöstrand, till Altinget. 

Uppdraget är inne på sluttampen och en rapport kommer att släppas under våren. Forskare vid genussekretariatet vid Göteborgs universitet har fått i uppdrag att göra en forskningsöversikt över förebyggande åtgärder. Utifrån den ska man analysera vad lärosätena gör i dag, förklarar Sjöstrand. 

Många inblandade

Under uppdragets gång har man haft möten med, utöver lärosätena, studenter, forskare och fackliga organisationer. 

– Vi har också gett uppdrag till en forskare vid Örebro universitet att intervjua kvinnor som har varit utsatta för sexuella trakasserier vid högskolan. Det kommer som en bilaga i vår rapport. Det är också viktigt att se offrens perspektiv i den här rapporten, säger Sjöstrand. 

Lärosätena arbetar med olika förebyggande insatser. Ofta gör de flera insatser samtidigt mot olika målgrupper, förklarar Sjöstrand. 

– Man arbetar också på olika sätt. Stora lärosäten arbetar mer decentraliserat, än på mindre lärosäten. På stora lärosäten arbetar man mer på institutionsnivå. 

Hur hanterar svenska lärosäten förekomsten av sexuella trakasserier i dag? 

– Man har riktlinjer och det ska man ha enligt diskrimineringslagen. Vi har inte gjort någon tillsyn, men vi har frågat. Då har många lyft fram att de har riktlinjer, säger Sjöstrand. 

Hennes intryck, efter att ha pratat med ledningen på lärosätena, är att de är positiva till regeringsuppdraget och att de är angelägna att ta tag i frågan.  

Ingen ändring i vem som har ansvaret

I dag har lärosätena det huvudsakliga ansvaret för att utreda sexuella trakasserier. Men den som har blivit utsatt kan vända sig till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Under metoo-upproret kom vittnesmål om att lärosätena inte tagit sitt ansvar för att utreda händelser i en del fall. 

Läs också: DO hinner inte alltid utreda sexuella trakasserier på högskolan

Men UHR kommer inte föreslå någon ändring för vem som ska ha ansvaret för att utreda sexuella trakasserier. 

– Det är en komplicerad fråga och en juridisk fråga. Det är inte vårt uppdrag. Man har haft en utredning om aktiva åtgärder, då har man kommit fram till att Diskrimineringsombudsmannen har ansvaret, säger Sjöstrand. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00