Privata företag kan ta över uppgift från ambassad

MIGRATION. En stor del av hanteringen av arbets- och uppehållstillstånd kan flyttas över från ambassader till privata företag utomlands, enligt regeringens utredare.

I dag sköter ambassader och konsultat en del av handläggningen av uppehållstillstånd och arbetstillstånd, medan Migrationsverket fattar det avgörande beslutet.

Enligt utredaren Anders Hagsgård kan en del resurser frigöras om uppgifter läggs ut på privata utförare i utlandet. Ambassader, konsulat och även Migrationsverket kan då lägga mer tid på ansökningar om uppehållstillstånd från anhörig till asylsökanden.

Bättre service

Dessutom kan servicen till de som söker uppehålls- och arbetstillstånd förbättras, bland annat genom kortare handläggningstider. Därför föreslår utredaren en lagändring som öppnar för att flytta över uppgifter på privata aktörer. Exakt vilka uppgifter som kan föras över ska sedan regleras i en förordning.

Enligt utredaren ska dock utredning och beslut i ärenden inte läggas ut på privata aktörer. Däremot finns en rad andra uppgifter som kan skötas av externa tjänsteleverantörer. Det handlar bland annat om är att ge information om uppehålls- och arbetstillstånd och ansökningsformulär, men också att kontrollera sökandens identitet och ta prov för DNA-analys eller medverka vid provtagningen. Det gäller den DNA-analys som kan ske för att styrka släktskap vid anhöriginvandring.

Positiva effekter

De företag som får i uppdrag att sköta dessa uppgifter ska få ta ut avgifter av de som söker. Det finns flera fördelar med det, enligt utredaren. Dels ökar inte statens kostnader, dels blir det en drivkraft för företagen att upprätthålla en god service och utveckla verksamheten på flera orter i samma land.

Det blir Regeringskansliet som ska besluta om samarbete med externa leverantörer och ingå centrala avtal med dem. Ambassader, konsulat och Migrationsverket får med förslaget sköta de löpande kontakterna.

Men det är inte alltid lämpligt att lägga ut verksamheten på privata utförare, enligt utredaren. Det får avgöras från fall till fall och utifrån en bedömning av exempelvis ansökningsvolymer, politiska förutsättningar och olika säkerhetsaspekter.

 

Forrige artikel Ekström: Vi minskar det kommunala självbestämmandet Ekström: Vi minskar det kommunala självbestämmandet Næste artikel Trots kritik –  strängare asyllag får stöd Trots kritik – strängare asyllag får stöd
Sanna Rayman: Hur undviker vi att hösten blir en nystart för pandemin?

Sanna Rayman: Hur undviker vi att hösten blir en nystart för pandemin?

Höst är lika med nystart. Skolbarn får pennskrin och ryggsäckar, vuxna börjar skriva in möten och kick off-tillställningar i kalendrarna. Men, den här hösten riskerar vi att sparka igång pandemin samtidigt som vi försöker starta upp alla de verksamheter som får samhället att snurra.