Privata donationer allt viktigare för högre utbildning

KORTNYTT. Samtidigt som donationer blir ett allt tyngre och viktigare medel för att finansiera forskning är villkoren för när donationsprincipen får användas oklara.  

Extern finansiering av högre utbildning blir allt vanligare. I dag uppgår omkring 12 procent av finansieringen för forskningsprojekt från privata donationer. I en ny rapport från Entreprenörskapsforum görs en genomgång av reglerna för donationer där kritik riktas mot hur donationsprincipen används i dag.

Peter Melz, professor i finansrätt vid Juridiska Institutionen Stockholms universitet, har författat rapporten. Melz motiverar sin kritik mot donationsprincipen för forskningsverksamhet i hur principen är utformad och hur den tolkas och tillämpas olika från fall till fall. 

– Vill vi se välfinansierade och välfungerande universitet och högskolor behöver regelverken kring forskningsfinansiering tydliggöras, säger Peter Melz i ett pressmeddelande.

Melz lyfter fram tre möjliga tillvägagångssätt för hur donationsprincipen ska kunna arbetas vidare med, detta för att verka för en mer likformig tillämpning av donationer vid forskningsprojekt. Det förslag som rapporten lyfter fram vill ändra helt på hur principen används i dag. Förslaget vill inte att donationsprincipen ska vara tillämplig på forskningsverksamhet utan särskilda regler ska anges i högskoleförordningen i stället. 

Samtidigt som Melz kritiserar hur donationsprincipen tillämpas poängterar han vikten av en fortsatt samverkan mellan det omgivande samhället och forskningens utformning.

Forrige artikel Så blir valet enligt oddsen Næste artikel Statens budget i balans
Vem testar olycksfåglarna i priogrupp fyra?

Vem testar olycksfåglarna i priogrupp fyra?

ANALYS. Frågan om provtagningar i coronakrisen lyckades denna vecka utvecklas till ett fullskaligt fingerpekande mellan myndigheter och regeringen. Mellan stolarna ligger olycksfåglarna i "priogrupp fyra" - den grupp som ingen har ansvar för.