Politisk oenighet kring vårdmoms på hyrpersonal

Vårdmomsutredningens förslag att inhyrd vårdpersonal fortsättningsvis är momspliktig har genererat hård kritik från branschen. Flera branschorganisationer vill se en lagändring, men den politiska viljan går isär. Om forna januariavtalets löften om konkurrensneutralitet lever vidare är ännu oklart.

Vårdmomsutredningens förslag har fått hård kritik från branschen.
Vårdmomsutredningens förslag har fått hård kritik från branschen.Foto: Henrik Montgomery/TT
Marie Lundahl

Den så kallade Vårdmomsutredningen tillsattes 2019 efter att Skatteverket började tolka lagen annorlunda och betraktade sjukvårdens inhyrda personal som momspliktig. Offentliga vårdgivare drabbades inte av detta då de kompenseras för momsen. Däremot blev inhyrd personal dyrare för privata vårdgivare och andra vårdaktörer.

Ingen lagändring

En utredning tillsattes som skulle se över möjligheterna till att förändra lagstiftningen för moms på inhyrd personal inom vård och omsorg. Men utredningen som kom i början av juni landade i att det saknas vägledning från EU-domstolen och att Sverige bör invänta en sådan innan lagändring sker.

De privata vårdgivarna har en extrem vinstdel idag...

Karin Rågsjö (V), Vårdpolitisk talesperson.

Däremot föreslås att man istället skruvar på ersättningsnivåerna till regioner och kommuner, så att regionernas kostnader vid val av vård i privat eller offentlig regi utjämnas.

”Krångligt”

Utredningens slutsatser har fått hård kritik från branschen. Till Läkartidningen säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna, att branschorganisationen vill se en lagändring.

– Momskompensationssystemet mellan staten och regionerna är krångligt och hanteras godtyckligt. Uppfattningen från vår sida är att vårdmomsen slår direkt mot möjligheten att rekrytera medarbetare, säger hon.

”Fegt”

Även Läkarförbundet är kritiskt. 

Sofia Rydgren Stahle, ordförande för Läkarförbundet.
Sofia Rydgren Stahle, ordförande för Läkarförbundet. Foto: Slf

– Med en vag hänvisning till eventuellt kommande utslag i EU-domstolen valde utredningen den svåra och värsta vägen: att med olika mekanismer kompensera för momsen. Det är beklagansvärt och fegt, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund, i ett pressmeddelande.

Hon förordar den modell som finns i bland annat Finland där konsultpersonal och vård är momsbefriad.

Januariavtalets krav upplöst

Från politiskt håll är åsiktsklyftan stor. Från socialdemokratiskt håll har det varit tyst. Enligt Dagens medicin har finansminister Magdalena Andersson (S) inte tagit ställning till om utredningen ska ut på remiss eller inte. Hur den kommande regeringen kommer att ställa sig till forna januariavtalets löfte om konkurrensneutralitet är ännu oklart.

V: Vårdföretagens vinstmarginaler

Däremot Vänsterpartiets vårdpolitiska talesperson Karin Rågsjö menar att vårdsektorn behöver utvecklas åt ett nytt håll, att skatt i någon form behövs och att de stora vinstmöjligheterna inom välfärdssektorn bör minimeras.

– De privata vårdgivarna har en extrem vinstdel idag, det är inget snack om det, säger hon till Altinget.

Hon betonar att det är den offentliga vården som bär upp helheten inom svensk sjukvård och att dagens finansieringsmodell urholkar den.

– I exempelvis Stockholmsregionen kan vi se att privata vårdgivare har mycket plus i kassan medan den offentliga vården går back.

KD: Människor drabbas

KD däremot har varit tydliga med att partiet också vill se en lagändring.

I en debattartikel i Dagens samhälle menar Hampus Hagman, Acko Ankarberg Johansson, och Christian Carlsson att det framför allt är yrkesutbildningarna och människor i behov av vård som drabbas av vårdmomsen:

”I förlängningen riskerar momsbeläggningen av privata välfärdsaktörer både att leda till ojämlik vård – där inte minst glesbygden drabbas och till förvärrade problem med kompetensförsörjning på den svenska arbetsmarknaden.”

Nämnda personer

Karin Rågsjö

Riksdagsledamot (V), sjukvårdspolitisk talesperson
Socionom (Stockholms uni. 1978)

Sofia Rydgren Stale

Ordförande Sveriges läkarförbund, överläkare i psykiatri

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00