Polisutbildningen snart akademisk

POLIS. Utbildningen av polisen ska få högskolestatus. Regeringen har nu tillsatt en utredning som ska leda till en förändring som har diskuterats i flera år.

Enligt direktiven ska utredaren lägga fram förslag om hur polisutbildningen kan göras om till en högskoleutbildning. Uppdraget ska vara klart den 15 april nästa år.

Dagens utbildning av poliser är till sin form en eftergymnasial utbildning på fem terminer. För att stärka polisens förmåga att bekämpa en brottslighet som ständigt finner nya former krävs en utbildning med förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver regeringen i direktiven.

Vetenskaplig grund

Utredaren ska bland annat granska hur den vetenskapliga grunden ska säkerställas, vilka särskilda regler som kan krävas i förhållande till de andra utbildningar och hur utbildningen i de praktiska momenten ska ske. Andra frågor som ska granskas är hur utbildningen ska dimensioneras och hur intagningen ska gå till.

Polisutbildningen har diskuterat av regering och riksdag under flera år och har utretts flera gånger tidigare. I regeringsförklaringen i höstas lovade regeringen att inleda ett arbete med att göra polisutbildningen till en högskoleutbildning.

Den senaste utredningen lämnades 2008 och då föreslogs en treårig utbildning på högskolenivå. Sedan dess har en flera förändringar skett inom polisen och därför krävs nu en ny analys, enligt direktiven.

 

Forrige artikel Dyrare frakta till sjöss Næste artikel Minskad Rot går till nya hyresrätter Minskad Rot går till nya hyresrätter
Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

Vetenskapsrådets gd: Dra lärdom – utveckla vetenskaplig rådgivning

DEBATT. Vid oförutsedda händelser måste den vetenskapliga expertisen samlas snabbt för att kunna ge stöd till beslutsfattande. Det är hög tid att Sverige utvecklar en effektiv process för vetenskaplig rådgivning som stöd både i krishantering och för en god samhällsutveckling, skriver Sven Stafström.