Debatt

Patienterna drabbas när tandläkare drunknar i pappersarbete

Alltmer av tandläkarnas och tandhygienisternas arbetstid går åt till administration i stället för att utföra tandvård. Det skriver Lars Olsson, näringspolitisk chef Privattandläkarna.

Privattandläkarna menar att den allt större regelbördan och utökade administrationen påverkar produktiviteten.
Privattandläkarna menar att den allt större regelbördan och utökade administrationen påverkar produktiviteten.Foto: Tore Meek/NTB Scanpix/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Flera rapporterar visar att produktiviteten inom tandvård och övrig hälso- och sjukvård har minskat samtidigt visar den statliga tandvårdsutredningen När behoven får styra att fler tandläkare och tandhygienister arbetar i tandvården i dag än för tio år sedan. Under samma period har rikets befolkning vuxit, men i en lägre takt än utbudet av antalet verksamma inom tandvården.

Administrationen för tandvården ökar

Att produktiviteten minskar samtidigt som allt fler arbetar inom tandvården är oroväckande och kan ha flera orsaker. Privattandläkarna menar att den allt större regelbördan och därmed utökade administrationen påverkar produktiviteten. Alltmer av tandläkarnas och tandhygienisternas arbetstid går åt till administration i stället för att utföra tandvård.

En vårdgivare inom tandvården ska följa drygt 40 olika regelverk.

Utöver att utföra tandvård ska vårdgivaren till exempel rapportera in utförd tandvård till Försäkringskassan, följa ett komplicerat GDPR-regelverk och förhålla sig till det omfattade regelverk som gäller för alla företag. En vårdgivare inom tandvården ska följa drygt 40 olika regelverk. Flera av regelverken som styr tandvården har utökats under 2009-2019 och nya har tillkommit. Den utökade regelbördan påverkar naturligtvis produktiviteten negativt.

Minska regelbördan

Alldeles oavsett regleras effektivitet – som var för sig framstår som rimliga men som tillsammans kan bli orimliga – så är det ett faktum att en minskad regelbörda skulle frigöra resurser som skulle inbära att vårdgivaren skulle kunna lägga mer tid på kärnverksamheten. Något som skulle öka produktiviteten inom tandvården. Det skulle betyda mycket, inte minst i glesbygden, som ofta utmärks av brist på tandvårdspersonal.

Utöver utökad administration så har tandvården drabbats av en ny skatt sedan år 2019, moms på konsulter. Då tandvården i sig är momsbefriad så innebär den nya skatten att vårdgivarnas kostnad för att anlita konsulter ökar.

Färre konsulter anlitas

En undersökning som Privattandläkarna genomförde i februari visar att flertalet av våra medlemmar anlitar färre konsulter i dag än år 2019. En effekt av momsen på konsulter är minskad flexibilitet. Det blir naturligtvis svårare att anpassa verksamheten utifrån tillfälliga förändringar som att utöka verksamheten vid behov, något som slår särskilt hårt mot de orter i landet som utmärks av tandläkarbrist.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00