Parlamentet vill förenkla arbetskraftsinvandring till EU

Den svenska europaparlamentarikern Abir Al-Sahlani (C) fick ett brett stöd från Europaparlamentet för sina förslag för att underlätta för arbetskraftsinvandring. Beslutet blir ett inspel till kommissionen som ska presentera ett förslag till ny lagstiftning i januari.

Abir Al-Sahlani (C) under debatten om förslagen i Strasbourg.
Abir Al-Sahlani (C) under debatten om förslagen i Strasbourg. Foto: Europaparlamentet
Johan Manell

Samtidigt som flera riksdagspartier vill strama åt arbetskraftsinvandringen är det annat ljud i skällan på europeisk nivå. Där har kommissionen aviserat att den kommer att lägga lagförslag för att underlätta arbetskraftsinvandring. Bakgrunden är både en demografisk utmaning hos vissa EU-länder, men också problem med att locka högkvalificerad arbetskraft till Europa.

Trots att kommissionen ännu inte presenterat sitt förslag är bollen satt i rullning från EU-parlamentets sida. I slutet av november röstade en bred majoritet för att underlätta arbetskraftsinvandring. Ansvarig för betänkandet, som ska ses som ett inspel till kommissionen, är den svenska europaparlamentarikern Abir Al-Sahlani (C). Altinget träffade henne i Strasbourg inför omröstningen i parlamentet.

Abir Al-Sahlani tycker att det är viktigt att förbättra och förenkla processen kring arbetskraftsinvandring av flera skäl. Ett är det humanistiska.

– Med en förenklad arbetskraftsinvandring kommer färre människor att göra den här farliga resan över havet. Vi vet att 80 procent av de som kommer till EU inte har asylskäl. De är här för att de söker ett bättre liv. De vill vara här och jobba. Varför inte skapa förutsättningar och lagliga ramverk där vi underlättar kontakten mellan arbetsgivare och arbetssökare så att de kan komma direkt till ett arbete istället för att komma till en asyl- eller flyktingförläggning?, säger hon till Altinget.

Betänkandet som Europaparlamentet röstat igenom innehåller en rad förslag. Bland annat en talangpool där arbetstagare kan anmäla sig och arbetsgivare söka arbetskraft. Men också förbättringar för säsongsarbetare. Att de med ett beviljat arbetstillstånd ska kunna byta till en annan arbetsgivare under en 90-dagarsperiod utan att förlora sitt tillstånd.

Ett annat förslag är att man ska kunna få ett ”nomadtillstånd”. Det vill säga att man får tillstånd för arbete i ett land, men att man kan bosätta sig i ett annat land i unionen.

– Det är för att skapa känslan av att vi är en region i världen och inte 27 olika länder. Jag tror att mycket av vår konkurrensfördel är att vi skapar den här regionen. Framför allt för de som har spetskompetens som är väldigt eftertraktade på den internationella headhuntingmarknaden, säger Al-Sahlani.

Men det är inte alla som jublar åt förslaget. I debatten före omröstningen var tongångarna hårda både från Dansk Folkepartis Peter Kofod och Sverigedemokraternas Charlie Weimers.

Vid en träff med svenska journalister inför omröstningen utvecklade Weimers varför han är emot förslaget.