Pandemilagen förlängd, men med bakläxor och kritik

Regeringen fick igenom sin pandemilag, men fick få berömmande ord från riksdagens ledamöter under onsdagens riksdagsdebatt. En exitstrategi efterlystes och Liberalernas hållning kallades oansvarig och liknades vid en tro på mirakel. 

Socialutskottets vice ordförande Kristina Nilsson (S) uttryckte att hon var tacksam över att sju av riksdagens åtta partier var överens.
Socialutskottets vice ordförande Kristina Nilsson (S) uttryckte att hon var tacksam över att sju av riksdagens åtta partier var överens.Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Sanna Rayman

Efter socialutskottets sammanträde tidigare i veckan blev det klart att regeringen skulle få igenom sin fyra månader långa förlängning av pandemilagen. Ett enigt socialutskott ställde sig då bakom ett tillkännagivande om att lagen måste prövas redan efter två månader, alltså i slutet av mars.

Men trots att utskottet i huvudsak var enigt var det inte bara förbrödring och medhåll i kammaren.

Misslynta ledamöter

Flera ledamöter var missnöjda med hur regeringen hanterat frågan i den här smittvågen. De nyligen införda restriktionerna anses sakna träffsäkerhet, samtidigt som de är väldigt långtgående.

Det är denna kombination som har fått flera i riksdagen att vilja dra i handbromsen. Pandemilagen ger nämligen regeringen utökade befogenheter att sätta in åtgärder och restriktioner för att begränsa smittspridningen, utan att man måste passera riksdagens kontrollmakt, vilket socialutskottets ordförande Acko Ankarberg Johansson inskärpte i sitt inledningsanförande.  

– Demokratin hade mått bra av att regeringen inte kör solo i frågan, instämde Sofia Nilsson (C) senare.

Även Sverigedemokraternas Linda Lindberg återkom till att långtgående restriktioner bör underställas riksdagen, inte minst för att ”en debatt ska kunna föras”. Hon lyfte hur det gick till när vaccinpassen skulle införas och beklagade att det då inte blev någon riksdagsdebatt, utan snarare en ”våt filt över hela frågan”.

Kritik mot restriktionerna

– Åtgärderna blev bredare än nödvändigt, mer en hagelsvärm än träffsäker åtgärd, sade Acko Ankarberg Johansson (KD), som bland annat pekade ut åtgärden att stänga restauranger klockan 23.00 som ”svår att motivera ut smittskyddssynpunkt”.

Moderaternas socialpolitiska talesperson Camilla Waltersson Grönvall var kritisk till att regeringen hade underlåtit att informera riksdagen i tid om de restriktioner som tillkommit på senare tid.

Hon och M ställer sig likväl bakom en förlängning eftersom pandemilagen är ett nödvändigt verktyg för att kunna använda vaccinbevisen. I ett replikskifte med Socialdemokraternas Kristina Nilsson inskärpte hon dock att Moderaterna vill att lagen ska ”avskaffas så tidigt som möjligt”.

– Vår uppmaning är också att regeringen ska undvika långtgående restriktioner så långt möjligt och att använda vaccinpassen, sade hon.

Exitstrategi och barnrättsanalys efterlystes

SD:s Linda Lindberg förklarade att även om partiet ställer sig bakom pandemilagens förlängning så är det SD:s hållning att det är ”dags att summera pandemin och förbereda för en återgång till det normala”.  

En liknande tanke lyftes av Acko Ankarberg Johansson (KD), som efterlyste en ”exitstrategi” från regeringen i samband med att pandemilagen omprövas den 31 mars, ett krav som även M har.

Även Vänsterpartiets Karin Rågsjö hade medskick till regeringen. Bland annat vill hon att regeringen återkommer till riksdagen med tydliga underlag som visar vilken bärkraft föreslagna restriktioner har. Hon efterlyste också en genomtänkt analys i förhållande till hur åtgärder påverkar barn.

– Vi är inte så imponerade av att det inte finns någon barnrättsanalys i promemorian. Vi hoppas att regeringen kommer tillbaka och presenterar en sådan, sade Rågsjö, som också ville se mer kommunikativ ”action” från regeringen för att få upp vaccinationsgraden.

– Det finstilta på myndighetshemsidor räcker inte. Alla läser inte DN. Alla ser inte Folkhälsomyndighetens presskonferenser, sade Rågsjö, som avslutade med att uppmana regeringen att ge Coronakommissionen ett förlängt uppdrag.

– Vi kan inte ha en kommission som lägger ner arbetet mitt i en pandemi, konstaterade hon. 

Liberalerna stack ut

Socialutskottets vice ordförande Kristina Nilsson (S) föreföll i sitt anförande nöjd med den kompromiss som nåtts i utskottet.

– Jag är mycket tacksam att sju av riksdagens åtta partier är överens om att förlänga lagen i fyra månader, men att vi kräver att en ny bedömning görs efter två.

Nilsson vände sig sedan specifikt till Liberalerna, som var det enda parti som inte delade majoritetsuppfattningen i socialutskottet:  

– Vi vet att läget kan förändras snabbt. Att vilja helt avskaffa lagen, så som Liberalerna kräver, det ser jag som oansvarigt, sade Nilsson.

– Vi behöver en pandemilag. Men denna utformning har missbrukats, menade Liberalernas Lina Nordquist, som yrkade på att riksdagen skulle avslå lagförslaget.

Klen tro på riksdagsmirakel

Inte bara Socialdemokraterna uppfattade Liberalernas – och Nyamko Sabunis utspel nyligen – som besynnerligt. Även Acko Ankarberg Johansson uttryckte förvåning och efterfrågade besked om vilken lag L såg framför sig skulle användas i stället, för att alls kunna ha några restriktioner eller vaccinpass efter januaris slut.

– Är det på riktigt så att L tror att man kan stifta en ny lag mellan 19 januari och 1 februari, frågade hon.

Lina Nordquist (L) tillstod att deras uppfattning skulle innebära att ”dygnets alla timmar” skulle behöva användas för att få till en alternativ lagstiftning, men att Liberalerna ändå ville välja den svåra vägen, hellre än att inskränka fri- och rättigheter.

– Det finns tillfällen då jag tror på mirakel och under, men det här tillhör inte dem, konstaterade Acko Ankarberg Johansson lakoniskt.  

Vid omröstningen senare på eftermiddagen vann utskottets förslag med 234 ja-röster. 14 röstade nej.

Nämnda personer

Acko Ankarberg Johansson

Sjukvårdsminister (KD)

Linda Lindberg

Riksdagsledamot (SD), ordförande SD-kvinnor, ledamot i partistyrelsen, socialpolitisk talesperson
Florist

Karin Rågsjö

Riksdagsledamot (V), sjukvårdspolitisk talesperson
Socionom (Stockholms uni. 1978)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00