Överblick: Ny DO, beredskapsapotek utreds och pekpinnekritik

ÖVERBLICK. Lars Arrhenius sökte - och fick - jobbet som diskrimineringsombudsman. Beredskapsapotek ska utredas och statliga pekpinnar både kritiseras och efterlyses. Läs Altinget nyhetsöverblick.

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Sanna Rayman

Lars Arrhenius ny DO

Regeringen har beslutat att utse Lars Arrhenius till ny DO och myndighetschef för Diskrimineringsombudsmannen. Det meddelades vid en pressträff under förmiddagen. Under presskonferensen nämnde jämställdhetsminister Åsa Lindhagen Me Too-rörelsen, BLM-rörelsen och ett starkt civilsamhälle som viktiga motkrafter mot rasism och diskriminering och lyfte även de skärpningar av lagstiftningen kring diskriminering som regeringen har gjort.

– DO ska vara en pådrivande kraft för allas lika rättigheter, sade Åsa Lindhagen och presenterade så nuvarande DO Agneta Brobergs efterträdare, Lars Arrhenius, som tillträder 1 december

Lars Arrhenius är advokat och var 2006-2012 Sveriges första Barn- och elevombud (BEO) vid Skolinspektionen, utsedd av regeringen. Han har även varit särskild utredare för en modern föräldraförsäkring och utrett nya regler för skolor med konfessionell inriktning.

Just nu är han generalsekreterare för organisationen Läkarmissionen. Arrhenius fick vid presskonferensen frågan om han sökte jobbet som DO eller blev tillfrågad och svarade att han sökte det.

– Detta är frågor som jag brinner för, tycker de är väldigt viktiga, för att de berör oss alla och skapar goda förutsättningar för oss människor att leva tillsammans, sade Lars Arrhenius, som även betonade vikten av att lyssna på de olika organisationer i civilsamhället som finns och driver diskrimineringsfrågor.

Beredskapsapotek ska utredas

Den pågående Utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap får utvidgat uppdrag från regeringen, som nu ger utredaren Åsa Kullgren i uppgift att titta även på frågan om "Trygg försörjning av läkemedel och hälso- och sjukvårdsmaterial även i kris".

Regeringen skriver i ett pressmeddelande att utredningen bland annat ska pröva "om särskilda beredskapsapotek ska införas" samt vilket ansvar som kan fördelas ut på privata aktörer i apoteksleden.

– Både avregleringen av apoteksmarknaden och coronapandemin understryker hur viktigt det är att klargöra olika aktörers ansvar för trygg tillgång till läkemedel och hälso- och sjukvårdsmaterial vid kriser. Regeringen är angelägen om att få konkreta åtgärder på plats, till exempel beredskapsapotek, säger socialminister Lena Hallengren.

Åsa Kullgren presenterade i våras ett delbetänkande i vilket hon konstaterade att regionernas lagerhållning är bristfällig och att nya riktlinjer, planeringssystem och målsättningar måste till. Det delbetänkandet gällde dock främst beredskap i tider av krig.

– Både coronakrisen, men även situationen i höstas med försenade leveranser av sjukvårdsmateriel, visar att regionerna har för tunna lager, sade Åsa Kullgren, till Altinget då

Debatt om pekpinnar

DN Debatt riktar Lundaforskarna Mats Alvesson och Erik J Olsson kritik mot förslaget om en gemensam obligatorisk introduktionsutbildning för alla statsanställda. Offentlig verksamhet utsätts för allt fler lagar, förordningar och annat formellt reglerande, skriver debattörerna, som menar att det myckna reglerandet lätt sker på bekostnad av kärnverksamheten. Ett annat exempel som lyfts är att skolrektorsutbildningar kan ägna uppemot en tredjedel av tiden åt skoljuridik.

Samtidigt på Svenska Dagbladets debattsida kritiseras myndigheter och ansvariga politiker på nationell nivå för att skolöppningarna under förra veckan var misslyckade.

Enligt kritiken, som framförs av Uppsalastatsvetaren Per Adman, hanterades skolstarten illa när man genom otillräcklig styrning, vaga riktlinjer samt utan tvingande skrivningar och uppföljande kontroll gav enskilda lärare och rektorer ett övermäktigt ansvar att riskbedöma och smittskydda löpande under skolornas första vecka.

Nämnda personer

Lars Arrhenius

Diskrimineringsombudsman (DO)
Jurist

Åsa Kullgren

Särskild utredare Utredningen om hälso- och sjukvårdens kapacitet att hantera allvarliga kriser
Jurist (Lunds uni. 1995)

Åsa Lindhagen

Miljö- och klimatborgarråd (MP) Stockholms stad
Industriell ekonomi (Linköpings uni., 2008)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00