Överblick: 39 miljarder i direktstöd och stärkt arbete mot våld i hemmet

ÖVERBLICK. Nytt krispaket på 39 miljarder kronor i direktstöd till företag. Socialstyrelsen får i uppdrag att fördela medel till ideella organisationer som arbetar med stöd till våldsutsatta. Jämställdhetsmyndigheten ska ta fram arbetssätt mot våld i nära relation. V presenterar vårmotion. Läs Altingets överblick.

Från pressträffen om omställningsstöd till företag.
Från pressträffen om omställningsstöd till företag. Foto: Jessica Gow/TT

Regeringen, C och L presenterar ett direktstöd till företag som har drabbats av ett omsättningsbortfall på minst 30 procent till följd av covid-19. Företag med en omsättning på över 250 000 kronor per år kommer att kvalificeras för omställningsstödet.

– Det här gäller företag som har f-skatt och bedriver näringsverksamhet i Sverige. Och motsvarande krav som gäller vid korttidspermittering ska gälla också för detta, säger Emil Källström (C), ekonomisk-politisk talesperson, på dagens pressträff.

Subventionsgraden kommer att bero på omfattningen av företagets omsättningstapp, med ett tak på 150 miljoner kronor per företag. Stödet baseras på fasta kostnader under mars och april i år.

– Ju mer man har tappat desto större stöd får man. Det handlar om 180 000 företag uppskattningsvis som kan komma att omfattas av det här stödet, säger Mats Persson (L), ekonomisk-politisk talesperson.

Den nya krisåtgärden med omställningsstöd beräknas kosta staten 39 miljarder kronor.

Socialstyrelsen ska fördela medel

Regeringen tillsammans med samarbetspartierna ger i dag Socialstyrelsen i uppdrag att fördela de tidigare avsatta 100 miljoner kronorna till ideella organisationer som ger stöd till våldsutsatta barn, kvinnor och hbtq-personer.

"Våld mot barn likväl som mäns våld mot kvinnor tar inte paus i tider av kris, tvärtom riskerar det att öka. Därför behöver vi kraftsamla och stärka arbetet så att de barn som har det svårt och de kvinnor, barn och hbtq-personer som drabbas av våld får det stöd och den hjälp de behöver", skriver företrädare för regeringen, C och L på Altinget debatt om Socialstyrelsens nya uppdrag.

Ideella organisationer ansöker om extra stöd till Socialstyrelsen, som i sin tur fördelar ut medlen.

Arbetssätt mot våld i hemmet

Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att skyndsamt ta fram och sprida arbetssätt för hur kommuner kan sprida information om våld i nära relation och hedersrelaterat våld. Myndigheten ska även ta fram arbetssätt för hur kontakt tas med våldsutsatta. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

– Vi har ett stort problem just nu. Våldsutsatta kvinnor och barn får ännu svårare att söka hjälp på grund av den ökade isoleringen, säger jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) på en pressträff.

Senast den 26 februari 2021 ska myndigheten redovisa uppdraget.

V: 25 miljarder kronor mer till välfärden

I Vänsterpartiets vårmotion föreslås bland annat 25 miljarder kronor mer till välfärden än vad regeringen redan föreslagit.

– Regeringens egen budget visar att de inte satsar tillräckligt för att klara välfärden. Nu talar alla om hur viktig vården och omsorgen är och regeringen talar om stora satsningar. Men de satsar så lite att de i praktiken planerar för nedskärningar, säger Ulla Andersson (V), ekonomisk-politisk talesperson, i ett pressmeddelande.

V föreslår även 4,3 miljarder kronor för att 5 000 personer under två år ska få en heltidsanställning där det ingår utbildning inom vård och omsorg. Satsningen ska leda till fler undersköterskor inom vården.

Partiets totala vårmotion innehåller förslag på 45,5 miljarder kronor mer utöver regeringens.

Nämnda personer

Emil Källström

Tillförordnad vd Sekab
Fil. kand i företagsadministration (Handelshögskolan i Stockholm, 2012)

Mats Persson

Utbildningsminister (L), ledamot i partistyrelsen
Ekon. dr i ekonomisk historia (Lunds uni., 2015)

Åsa Lindhagen

Miljö- och klimatborgarråd (MP), Stockholms stad
Industriell ekonomi (Linköpings uni., 2008)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget