Osäkert om kostnader för asylsökande

BUDGET 2016. Regeringen räknar med en liten ökning av kostnaderna för asylsökande nästa år. Men budgetförslaget bygger på den prognos som lämnades i somras.

Under 2016 räknar regeringen med att mellan 61 000 och 85 000 personer kommer att söka asyl i Sverige. I sin beräkning av budgeten för utgiftsområdet migration har regeringen utgått från den prognos som Migrationsverket lämnade i juli. Och då kalkylerade verket med cirka 73 000 asylansökningar under 2016. För 2015 räknar verket med att 74 000 personer söker asyl i Sverige.

Men den senaste tidens utveckling med allt fler asylsökande från krigets Syrien till Sverige och övriga EU-länderna gör att den prognosen kan komma att ändras. Nästa prognos lämnas i oktober och enligt finansminister Magdalena Andersson kommer den sannolikt att ligga på en högre nivå än de beräkningar som finns i budgetpropositionen, vilket innebär att kostnaderna kommer att stiga.

I sitt budgetförslag för 2016 räknar regeringen med att Migrationsverket anslag behöver ökas till runt 4,7 miljarder kronor nästa år. Det andra stora anslaget gäller mottagning av asylsökande, bland annat boendekostnader och det ökar med drygt en miljard till 12,5 miljarder kronor under 2016, enligt regeringen.

 

Forrige artikel Investeringar i bostäder ska ge jobb Investeringar i bostäder ska ge jobb Næste artikel Biståndsramen – ett kreativt utrymme