Ökade kostnader för inhyrd personal

KORTNYTT. Under det första kvartalet på 2018 har kostnaderna för inhyrd personal ökat med 6 procent. Samtidigt har allt fler landsting och regioner minskat sitt beroende av inhyrd personal. 

Sedan ett drygt år tillbaka har landsting och regioner arbetat för att minska beroendet av inhyrd personal. Målet för alla är att vara oberoende av inhyrd personal senast 1 januari 2019. 

Under det första kvartalet på 2018 kan man se att allt fler, 9 av 21, landsting och regioner har minskat sina kostnader för inhyrd personal. Trots det har de totala kostnaderna för regioner och landsting ökat med cirka 6 procent. Men det är lägre kostnader än för samma period förra året.

De nio landsting och regioner som har visat på minskade kostnader för inhyrd personal under det första kvartalet under år 2018 är Kronoberg, Skåne, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gotland, Halland, Örebro och Blekinge. Primärvården är det område där man ser den största förändringen. Inom denna sektor har 12 av 21 landsting minskat sina kostnader under det första kvartalet jämfört med samma period förra året. 

– Det är glädjande att se att takten för kostnadsökningen minskar. Det är ett uthålligt och hårt arbete som ligger bakom att så många landsting och regioner minskar sina kostnader. Nu är det knappt ett år kvar tills målet om oberoende ska vara uppnått. Det kommer att krävas fortsatt intensivt arbete och målet är absolut inom räckhåll, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Forrige artikel Strängare regler för nationella proven efter fusk Strängare regler för nationella proven efter fusk Næste artikel Storsatsning på AI i Norden och Baltikum