Nytt försök att straffa spioneri mot svensk trupp

RÄTTSVÄSEN. Regeringen granskar nu om lagen ska skärpas för att stoppa spionage mot svenska militära insatser utomlands. För knappt tre år sedan lades liknande planer på is av den förra regeringen.

Nyligen sjösatte regeringen en utredning om skyddet för uppgifter som gäller internationella insatser som Sverige deltar i militärt och civilt. I sådana insatser hanteras inte sällan känslig information och att röja den kan får mycket stora konsekvenser, men regeringen ifrågasätter om dagens regler ger ett tillräckligt skydd av sådana uppgifter.

Kan kräva ändring i grundlag

Därför ska saken granskas och en utredare gå igenom det skydd som finns och analysera vad som behöver göras, antingen genom att ändra i sekretesslagen eller genom straffrättsliga regler.

En särskild uppgift är att granska om ett starkare skydd går att förena med yttrande- och informationsfriheten. Förslag som innebär ändringar i grundlagen får endast läggas fram om det inte innebär en oproportionerlig inskränkning i de rättigheter som skyddas i grundlagen, enligt regeringens direktiv till utredaren Runar Viksten. Han ska vara klar med sitt uppdrag senast den 2 oktober nästa år.

Känslig fråga

Frågan har utretts förr, men den dåvarande borgerliga regeringen gick inte vidare med ett förslag om spioneri mot svenska militära insatser utomlands. Det förslaget innebar att det skulle blir straffbart att till främmande makt, eller till grupper som berörs av en konflikt, lämna uppgifter som kan skada en svensk internationell insats. I grova fall skulle det nya brottet utlandsspioneri leda till åtta års fängelse. Men planerna fick kritik från flera håll. Kritikerna befarade att journalister som rapporterar från krig och konflikter skulle straffas för spioneri.

Hösten 2013 konstaterade regeringen att det krävs tungt vägande skäl för en förändring, då det handlar om ett grundlagsskyddat område. Samtidig såg alliansregeringen ett klart behov av ett starkare skydd för uppgifter om Sveriges internationella insatser. Och av det skälet lades frågan i byrålådan väntan på en ny utredning.

Forrige artikel Regeringen om PKU-registret: Det är en öppen fråga Regeringen om PKU-registret: Det är en öppen fråga Næste artikel Inbyggt kryphål i nya datorskatten