Nytt försök att minska ålfisket i december

ÖSTERSJÖN. EU:s fiskeriministrar röstade ner kommissionens föreslagna ålfiskeförbud i Östersjön, men kommissionen utlovar nya tag när resterande unionens fiske ska beslutas i december.

Miljökommissionär Karmenu Vella öppnade för att EU-kommissionen ska vidta ytterligare åtgärder så fort som möjligt.

– Det finns en stor oro kring ålbestånden, inte bara i Östersjön utan i hela unionen. Vi hade föreslagit ett förbud för Östersjön, men vi märkte att många länder, speciellt de runt Östersjön, oroade sig för att åtgärderna inte skulle omfatta resterande unionen, sa miljökommissionären vid den efterföljande presskonferensen och fortsatte:

– Men vi har gjort klart för dem att vi ska ta fram åtgärder för hela unionen. Vi bestämde att vi ska lägga fram ett förslag för ålen inför decembermötet, då resterande unionens fiskekvoter år 2018 ska fastställas. 

Sverige var en av de länder som stod bakom EU-kommissionens förslag, men efter att kommissionen förtydligat att deras ambition är att vidta åtgärder för hela unionen så var tongångarna mer positiva även från fler medlemsländer.

– Tyvärr kom vi inte i mål med ålen, men jag kommer självklart fortsätta att göra vad jag kan för att vi även fortsättningsvis har ål i våra hav, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) i ett uttalande

Läs mer: Kommissionens ålfiskeförbud fick hårt mottagande

Fortsatt torskfiske över rekommendationerna
Efter 20 timmars förhandlingar kunde också resterande kvoter fastställas inför nästa år. Trots upprepade uppmaningar från expertorganisationen ICES om att exempelvis torskkvoterna behöver minska ytterligare så valde medlemsländerna att lägga kvoterna strax ovanför rekommendationerna.

ICES hade  föreslagit att exempelvis torskfisket öster om Bornholm skulle läggas under ett maxtak på 26 071 ton nästa år. Kommissionen la ett förslag på 22 275 ton, men medlemsländerna landade i ett beslut att kvoterna skulle hamna på 28 388 ton. 

– Vad gäller utfallet för både torsk och lax är jag nöjd med resultatet som jag anser är i linje med vår målsättning. Det gynnar vår fiskenäring, våra kustsamhällen och förser både oss och framtida generationer med hälsosamma livsmedel, kommenterade Sven-Erik Bucht.

"Oansvarsfullt och svårt att förstå"
Beslutet kritiserades dock av miljöorganisationen Oceanias Lasse Gustavsson. 

– EU-ministrarnas kortsiktiga beslut att fortsätta överfisket av östersjötorsken är oansvarsfullt och svårt att förstå. Hållbara fisken ger tillväxt, jobb och vinster men respekterar fortfarande miljön och låter bestånden återhämta sig för att i det långa loppet ge mer avkastning.  

Forrige artikel Malmrot: ”Tror inte man förändrar samhället med debattartiklar” Malmrot: ”Tror inte man förändrar samhället med debattartiklar” Næste artikel FI satsar 54 miljarder mer än regeringen på reformer FI satsar 54 miljarder mer än regeringen på reformer