Nya valbås ska skydda din röst

DEMOKRATI. Nya bås i vallokalen ska bidra till att skydda valhemligheten bättre, enligt regeringens utredare. Dessutom ska det gå snabbare att anordna ett omval – enbart de partier som var med i det ordinarie valet ska få delta.

Sverige har fått kritik av internationella valövervakare för att väljarnas valhemlighet inte skyddas ordentligt inne i vallokalen. Skälet är att man måste plocka sin valsedel helt öppet  ute i vallokalen och det innebär att andra personer kan få insyn i hur man tänker rösta.

Regeringen har låtit utreda hur skyddet ska bli bättre och slutsatsen från utredaren Svante O Johansson, justitieråd, är att valsedlarna i stället ska placeras inne i de nya valbås som enligt förslaget ska användas i kommande val. Dessa är större och mer avskilda än dagens modell.

Utredaren har även granskat hur omval ska kunna ske snabbare än i dag. Omval sker om det om det har uppstått fel i valproceduren som gör att det ordinarie valet kan ifrågasättas. Senast ett omval genomfördes var i Båstad efter valet 2014.

Snabbare omval

Men de omval till kommun och landstingsfullmäktige som har hållits har skett lång tid efter det ordinarie valet, upp till åtta månader. Det leder till flera problem, bland annat är röstlängderna förändrade och nya partier ställer upp vid omvalet. Med nya väljare och nya partier liknar omvalet mer ett extraval, alltså ett nyval.

Utredarens lösning är att dels förenkla administrationen kring valen, dels att begränsa vilka partier som ska få ställa upp i omvalet. Förslaget innebär att endast de partier och de kandidater som deltog i det ordinarie valet får ställa upp i ett omval.

– Det innebär att tiden kan minska väsentligt vad det gäller partiernas nomineringar och även vid kontrollen av anmälda kandidater och partier och det kan få ner tiderna på ett bra sätt, säger Svante O Johansson.

Däremot föreslås inga ändringar vad gäller röstlängden och vem som får rösta i omvalet. Enligt utredaren ska ett omval ske senast inom tre månader från beslutet att omval ska ske.

Regeringens plan är att de nya reglerna ska träda i kraft i så god tid att de kan användas vi de val som äger rum hösten 2018.

– Det är viktigt att vi har de andra partierna med i processen och att det finns ett brett parlamentariskt stöd för förändringarna, sade justitieminister Morgan Johansson (S) när utredningen presenterades.

Beslutskedja: Stärkt skydd för valhemligheten

30/10
2015
31/10
2016
26/1
2017
7/2
2018
8/2
2018
31/5
2018
28/8
2018
11/11
2018
21/11
2018
21/11
2018
6/12
2019

Forrige artikel Klart med avtal mellan EU och Kanada Klart med avtal mellan EU och Kanada Næste artikel Sjöfarten knepig klimatnöt för Sverige Sjöfarten knepig klimatnöt för Sverige
  • Rapportera

    Kurre Halvardsson · Pensionär

    Valfusk

    Under flera var har jag upplevt att det förekommer oegentligheter vid val. S är det partiet som bussar in pensionärer handikappade, vilket är tacknämligt och bra, men inte att de gör så att deras valsedel kommer in i kuvertet. Tycker att de som har svårt att ta sig till vallokalen skall få en neutral skjuts dit. Valarbetare är också ett problem som nu senast i Båstad där kommunalvalet fick göras om på grund av felaktigt hanterande av valsedlar.