Nya planen: Så ska signalsystemskrånglet lösas ut

Trafikverket gör en ny påstötning på regeringen att få statlig medfinansiering för att få med bolagen i signalsystemsbytet. En välkommet drag, säger Tågföretagens näringspolitiska chef.
”Fördyrningen är ett faktum. Men nu är man väldigt måna om att peka på att det finns inget val.”

På rätt spår?
På rätt spår?Foto: Pixabay
Jacob Hederos

Problemen till följd av att användningen av ett signalsystem som börjar ticka in på bristningsgränsen, samtidigt som det nya systemet har haft ytterst svårt att komma på plats, ska nu ha en ny lösning på plats.

Men i Trafikverkets svarregeringsuppdraget är det tydligt att kalkylen inte helt går ihop, utan att staten tar på sig ett kostnadsansvar för den del av utbyggnaden som sker genom att tågoperatörerna installerar delar av signalsystemet på fordonen.

– För att vi ska ha det på plats till 2029, så har vi ett förslag om att få ett uppdrag för att ytterligare en gång få se över hur någon form av statlig medfinansiering skulle kunna se ut, säger avdelningschefen för nationell planering, Lennart Kalander, till Altinget.
Men ni har ju redan bett om detta tidigare?
– Ja, vi har föreslagit det tidigare och då har regeringen inte valt att gå in och välja att göra någon form av finansiering. Men vi föreslår att vi ytterligare en gång ska se över vilka möjligheter det finns att hitta en finansiell lösning som vi tror kan fungera.

Tågföretagens näringspolitiska chef Gustaf Engstrand tycker att Trafikverket nu är långt mer tydliga i sin argumentation och välkomnar initiativet, som kan kosta mellan 1,5 och 3 miljarder kronor, beroende på hur mycket medfinansiering som kan fås via EU-medel.

Altinget logoInfrastruktur
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget infrastruktur får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00