Nya kursplaner släppta: "Ändringar som vi hoppas lugnar alla"

KUNSKAPSKRAV. Nu släpper Skolverket förslag till nya kursplaner. Generaldirektören framhäver att kursplanen är till för utbildade lärare och inte allmänheten.

Skolverket presenterar nu det slutgiltiga förslaget om reviderade kursplaner som de lämnar över till regeringen. Arbetet har hållit på i två år och varit ut på remiss under hösten. 

Historieämnet lyftes upp under remissrundan för att det inte längre stod explicit om ämnen så som bibeln, antiken och nationalsången. Något som Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson anser är ett missförstånd.  

Riktad till utbildade lärare

Kursplanerna ska innehålla bredare skrivningar som Skolverket anser att lärare förstår innebörden av. 

– Den är riktad till lärare som har upp till fem års högskolestudier, säger Peter Fredriksson. 

Men redan under remisstiden meddelade Skolverket att antiken inte kommer tas bort, utan att det kommer fortsätta att stå explicit i kursplanen.

Nationella proven i kläm

Man har även tagit bort delar av det centrala innehållet för att det i dag är alldeles för mycket innehåll i förhållande till timplanen. För ämnet historia under högstadiets tre år är timplanen 25 timmar per årskurs.

– Konsekvensen är att lärarna själva får välja bort vissa ämnen, vilket får konsekvenser i att alla elever inte får med sig samma kunskaper. Man måste komma ihåg att vi har nationella prov i historia, säger Peter Fredriksson.

Revideringen gäller grundskolans 25 kursplaner och kursplanen i samiska, i gymnasiet gäller det ämnena engelska, matematik och moderna språk samt fem kursplaner för döva och hörselskadade i specialskolan. 

Tagits emot väl

I kursplanerna lyfter man fram att kunskaper har ett värde i sig och att fakta ska betonas mer. Skolverket har även justerat innehållet till elevernas ålder, vilket ska tydliggöra skillnader mellan årskurserna.  

– Det allra mesta har tagits emot väl när det skickades på remiss. Vi har nu gjort ändringar i kursplanerna som vi hoppas lugnar alla som tror att Skolverket är emot kunskap, säger Peter Fredriksson om ändringarna.

Forrige artikel Experter oense om inflationsmål Experter oense om inflationsmål Næste artikel Fick gå efter it-skandalen – blir statssekreterare igen Fick gå efter it-skandalen – blir statssekreterare igen