Ny granskning: Sjukhusundervisning når inte alla skolpliktiga

GRANSKNING. Det finns fall där kommunikationen mellan sjukhusskolor och kommuner brister så att skolpliktiga elever som vårdas på sjukhus inte får undervisning. Det visar Skolinspektionens granskning av särskild undervisning vid sjukhus.

 – Sjukhusskolorna ger ofta en god undervisning som underlättar elevens återgång till sin vanliga skola när vården är klar. Det är glädjande. Men sjukhusskolorna får inte alltid veta när en elev vårdas vid sjukhus och kan behöva sjukhusundervisning. Därför behöver bland annat kommunerna, inom ramen för skolpliktsbevakningen, säkra sina rutiner för att informera sjukhusskolorna om skolpliktiga elever som vårdas vid sjukhus, kommenterar Anna Wide, projektledare på Skolinspektionen i ett pressmeddelande.

Skolinspektionen har granskat motsvarande ungefär hälften av de sjukhusskolor som finns i Sverige. Ofta erbjuder skolorna en pedagogisk och flexibel undervisning som utgår från elevens förutsättningar och behov. Samverkan mellan sjukhusskolan, eleven, föräldrarna, elevens ordinarie skola och vårdens barnavdelning fungerar ofta bra. 

För elever som vårdas vid vuxenavdelningar eller elever som får vård på sjukhus utan att vara inlagda ges inte alltid information till sjukhusskolorna om att de behöver undervisning. Flera orsaker kan ligga bakom detta menar Skolinspektionen och pekar på att det kan bero på både bristande rutiner inom vården om elevernas rätt till sjukhusundervisning och otillräckliga rutiner hos kommunerna om vad som gäller.

 

Forrige artikel Karolina Skog ändrar inget för myskoxarna Næste artikel Tvångssteriliserade kan få 225 000 kronor
Överblick: Wallström KU-anmäls och brittiskt val kan bli rysare

Överblick: Wallström KU-anmäls och brittiskt val kan bli rysare

ÖVERBLICK. Med anledning av turerna kring Sveriges tidigare kinaambassadör anmäler Vänsterpartiet förra utrikesministern. Eskil Erlandsson frias från anklagelser om sexuellt ofredande och Labour knappar in på Tories inför ödesvalet i Storbritannien.