Nöjdare patienter inom privat vård

KORTNYTT. Patienter med privat driven vård är mest nöjda, visar Vårdföretagarnas rapport Patienttoppen. 

Vårdföretagarnas rapport analyserar SKL:s nationella patientenkät för primärvården inom 1 051 vårdcentraler. I rapporten framgår att 72 av de 100 vårdcentraler där man har mest nöjda patienter är privat drivna vårdcentraler.

Inom de privat drivna vårdcentralerna framkommer generellt en högre patientnöjdhet på samtliga av de studerade områdena. Exempelvis på områdena tillgänglighet, information och kunskap, samt delaktighet och involvering. 

Läs också: Så satsar regeringen på vården i budgeten

Den största skillnaden som finns mellan privat och offentligt drivna vårdcentraler rör kontinuitet och koordinering. Inom de privat drivna vårdcentralerna får fler träffa den läkaren man vill och fler får träffa samma läkare vid sina besök jämfört med de offentligt drivna vårdcentralerna. Likaså upplevs samordningen av vårdkontakter mer positiva inom privat vård jämfört med landstingsdrivan vårdcentraler. 

Forrige artikel Ordentligt lönelyft för ex-gd Ordentligt lönelyft för ex-gd Næste artikel Europa rasar i pressfrihetsindex